+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2023-03-20

Sípályával kapcsolatos nyilvános pályázati döntésről

 

Az előterjesztés száma: 1021-…./2015                                             Nyílt ülésen tárgyalandó!

Az előterjesztést készítette: Bárdyné Dr. Schneider Sarolta            A határozati javaslat elfogadásához

                                                                                               egyszerű többség szükséges.

 

ELŐTERJESZTÉS

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő testületének

2015. augusztus 5-i rendkívüli ülésére,

sípályával kapcsolatos nyilvános pályázati döntésről

 

 

Tisztelt Képviselő Testület!

 

A t. Képviselő Testület 2015. 06. 16-i rendes ülésén döntött sípályázat nyilvános kiírásáról.

A pályázat az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2/2004. (II.02.) rendelet szerint került meghirdetésre a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és az Önkormányzat honlapján, ill ezen kívül – a rendelet engedménye alapján – országos honlapon is.

 

A pályázati felhívásra három pályázó adta be pályázatát.

 

A bontási jegyzőkönyv alapján az alábbiak állapíthatók meg:

 

Pályázók:

 1. Nagykovácsi Síiskola Kft. – hiánypótlásra szólítottuk fel. A hiánypótlás eredményre nem vezetett, így a pályázata a kiírás szerint érvénytelen.
 2. Freeride Club Szabadidő és Sportegyesület – hiánypótlást tett 2015. 08. 03. és 2015. 08. 05. napján, pályázata érvényes
 3. SKID Síiskola – hiánypótlást tett 2015. 08. 05. napján, pályázata érvényes

 

Feltételek:

 1. A bírálati szempontok alapján a két érvényesen leadott pályázó az alábbi pontszámokat érte el:
 • Freeride Club Szabadidő és Sportegyesület 82 pont
 • SKID Síiskola 87 pont

 

A pályázati kiírás feltételeként szerepelt, hogy a Budai Golf Center Bt. által épített és üzemeltetett felépítményre (Klubház) a pályázók vételi ajánlatot tegyenek – enélkül a felépítményt a jelenlegi bérlő a szerződésének megszüntetésekor elbontja. Az Önkormányzat elővásárlásra jogosult, így a t. Képviselő Testület eldöntheti, hogy kíván-e élni elővásárlási jogával. Az érdemi pályázók közül az alábbi vételi ajánlatok érkeztek:

 • Freeride Club Szabadidő és Sportegyesület 5.555.555,- Ft
 • SKID Síiskola 5.000.000,- Ft

 

A t. Képviselő Testület a 260/2015 (VII.16.) önkormányzati határozatával felkérte a polgármestert és a jegyzőt, hogy folytasson tárgyalásokat a Budai Golf Center Bt-vel a Klubház vásárlásával kapcsolatosan

2015. 07. 16. napján Jegyző Úrral együtt megtekintettük a helyszínen az ingatlant – az épületet és a golfpálya tartozékait. Az épület téli használata nem teljeskörűen megoldott, egyébként az állapota a korának megfelelő. Az ár vonatkozásában a Bt. képviselője nem tett érdemi nyilatkozatot.

Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy a beadványban foglaltak áttekintése után az előterjesztést vitassa meg, és fogadja el az alábbi határozati javaslatok egyikét:

 

„A”

1. Határozati javaslat:

 

…/2015. (VIII.05.) diósdi öh.

a Diósd 1187/4 hrsz-ú ingatlanon található felépítménnyel kapcsolatos elővásárlási jognyilatkozatról

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő Testülete:

 

 1. nem kíván élni a Diósd 1187/4 hrsz-ú ingatlanon található felépítménnyel kapcsolatos elővásárlási jogával,
 2. Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a döntésről értesítse az érintetteket.

 

Felelős: Bogó László polgármester, dr. Lovász László jegyző

Határidő: értesítés 8 napon belül

 

2. Határozati javaslat:

 

…/2015. (VIII.05.) diósdi öh.

a Diósd 1187/4 hrsz-ú ingatlanon található felépítménnyel kapcsolatos elővásárlási jognyilatkozatról

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő Testülete:

 

 1. élni kíván a Diósd 1187/4 hrsz-ú ingatlanon található felépítménnyel kapcsolatos elővásárlási jogával, s így  …………………………….. Ft vételárért meg kívánja vásárolni a Budai Golf Center Bt. tulajdonában álló épületet (Klubházat).

 

 1. Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a döntésről értesítse az érintetteket és az adásvételi szerződést kösse meg, illetve a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Felelős: Bogó László polgármester, dr. Lovász László jegyző

Határidő: értesítés 8 napon belül

 

„ B” Határozati javaslat:

 

…/2015. (VIII.05.) diósdi öh.

sípályával kapcsolatos nyilvános pályázati döntésről

 

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő Testülete:

 

 1. az Önkormányzat által a 2049 Diósd, Zöldfa u. 1187/4 hrsz-ú ingatlan pályázati kiírásban részletezettek szerinti 50x200 méter területének bérbeadására vonatkozó, négy évszakos sípálya létrehozatala céljából történő sportcélú hasznosítására kiírt nyilvános pályázati eljárását érvényesnek nyilvánítja.
 2. A Képviselő Testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a …………………….. –val/vel kösse meg a pályázati kiírás szerint a szerződést és a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Felelős: Bogó László polgármester, dr. Lovász László jegyző

Határidő: értesítés azonnal

 

 

 

 

Diósd, 2015. 08. 05.

 

 

                                                                       ……………………………………………

                                                                           Bárdyné Dr. Schneider Sarolta

                                                                                                                      alpolgármester

 

 

A testületi ülésre meghívni kívánom a Budai Golf Center Bt ügyvezetőjét Schilling Pétert és a pályázók képviselőit.

 

 

Melléklet:

 1. bontási jkv
 2. pályázati dokumentáció

 

 

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény