+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-14

Közlemény tavaszi és a nyári szünidei gyermekétkeztetésről

A kitöltött nyomtatványokat – tavaszi, és a nyári szünidei ingyenes étkeztetéshez – 2024. február 29. napjáig juttathatják el a Diósdi Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjéhez.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/C. § (1) bekezdése értelmében Diósd Város Önkormányzata szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére a tavaszi, nyári, őszi és téli szünidőben, munkanapokon.

A szünidei gyermekétkeztetés - bármely szünidő vonatkozásában – az erre rendszeresített formanyomtatványon igényelhető. A nyomtatványt annyi példányban kell kitölteni és benyújtani, ahány gyermek részére igényli(k) az ingyenes étkeztetést.

Az igényléshez szükséges formanyomtatvány elérhető a honlapon és a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján.

A kitöltött nyomtatványokat – tavaszi, és a nyári szünidei ingyenes étkeztetéshez – 2024. február 29. napjáig juttathatják el a Diósdi Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjéhez.

Minden szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt a jegyzőnek vizsgálnia kell a jogosultsági feltételek meglétét (hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállása). Ha a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete a szünidei gyermekétkeztetés megkezdését megelőző 30. napon fennáll, a gyermek jogosult lesz az ingyenes étkeztetésre.

A szünidei gyermekétkeztetést - a Gyvt. 21. § (1) bekezdés g) pontja, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011.(XII.29.) Korm. rendelet 13/A. § (3) bekezdése értelmében - a települési önkormányzatnak az általános- és középiskolai oktatásban résztvevő gyermekek részére a nyári és évközi (téli, őszi, tavaszi) szünetekben, míg a bölcsődei gondozásban és az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek részére a már említett szünetekben a bölcsőde és óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon kell biztosítania.

Az ingyenes szünidei étkezést a

tavaszi szünetben: 2024. március 27. napjától 2024 április 8. napjáig

nyári szünetben:   2024. június 21. napjától 2024. szeptember 1. napjáig biztosítja Diósd Város Önkormányzata az általános iskolás és a középiskolás korú gyermekek részére. Az ételt (ebéd) kizárólag a jogosult gyermek, vagy szülője/törvényes képviselője, akadályoztatásuk esetén meghatalmazottja viheti el.

Igénybevétel módja: kiszállítással.

Megkérem a Tisztelt Szülőket/Törvényes képviselőket, hogy az igénylőlap kitöltésekor szíveskedjenek ellenőrizni a gyermek(ek) vonatkozásában - határozattal - megállapított hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet időtartamát. Amennyiben annak időtartama lejárt, kérem, gondoskodjanak az új kérelem benyújtásáról!

 


 


Összes esemény