+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-05-29

Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat – 2024

A pályázatok 2023. október 3. – 2023. november 3. között adhatók be

Diósd Város Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2024. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatot.

A/ felsőoktatási hallgatók számára a 2023/2024. tanév második és a 2023/2024. tanév első félévére vonatkozóan

B/ felsőoktatási tanulmányokat kezdeni k ívánó fiatalok számára.

A részletes pályázati kiírások megtekinthetők az az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő honlapján: https://emet.gov.hu/kategoria/kiemelt-kategoriak/felhivasok/bursa-hungarica/

A pályázatok 2023. október 3. – 2023. november 3. között adhatók be az alábbi módon:

A pályázó regisztrál, vagy korábbi belépési kódjával belép a https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx oldalra, ahol saját adatai megadása után kitölti a Pályázati űrlapot.

A pályázat véglegesítése után az űrlapot ki kell nyomtatni és aláírva papír alapon be kell nyújtani a kötelező mellékletekkel együtt: hallgatói jogviszony igazolás, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, az együtt élő családtagok jövedelemigazolásai (kiskorú vagy másik hallgató családtag esetén iskolalátogatási, hallgatói jogviszony igazolás). A pályázat elbírálása szempontjából szociálisan rászoruló az a pályázó, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 114.000, -Ft-ot, rendkívüli méltánylást igénylő körülmények esetén a 117.420, -Ft-ot és nem rendelkezik vagyonnal (Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndí jpályázat elbírálásának rendjéről szóló SZABÁLYZAT V. pontja).

A pályázat csak a pályázati k iírásban meghatározott csatolandó mellék letekkel együtt érvényes.

 

A pályázatok benyú jtásának helye: Diósdi Polgármesteri Hivatalban (2049 Diósd, Szent István tér 1.) Vargáné dr. Szabó Krisztina kapcsolattartónál, vagy postai úton, legkésőbb 2023. november 3-i feladási dátummal.

Polgármesteri Hivatal ügyfél fogadás rendje:

Hétfő: 13:00 – 17:00

Szerda: 8:00 – 16:00

Péntek: 8:00-11:00

(ebédidő: 12.00 – 12.30)

A https://emet.gov.hu/app/uploads/2020/10/eper_bursa_palyazoi_felhasznaloi_kezikonyv.pdf linken található pályázóknak szóló felhasználói kézikönyv a pályázat kitöltésében segítséget nyújt.

FIGYELEM! Saját vagy intézményi adatokat csak a pályázati űrlap kitöltésének megkezdése előtt lehet rögzíteni, módosítani. Véglegesített pályázaton javítani már nem lehet!

 


 


Összes esemény