Adóügyek

Adóügyek

 

Adóiroda

 

Adatbejelentési kötelezettségek a településen:

 Építményadó, telekadó, helyi iparűzési adó, talajterhelési díj, desztilláló berendezések bejelentése

 

Elérhetőségek ügyfélfogadási időben:

 

Hétfő 13.00-17.00

Szerda 8.00-12.00 és 12.30-16.30

Péntek 8.00-11.00

 

Talajterhelési díj, desztilláló berendezések bejelentése, könyvelés (túlfizetés kezelése): +36 30 403 2151

 

Helyi iparűzési adó, köztartozások kezelése és végrehajtások, meghatalmazások: +36 30 731 3852

 

A-K betűkkel kezdődő adózói nevek építmény-, telekadóban és adó- és értékbizonyítvány: +36 30 609 7879

 

L-ZS betűkkel kezdődő adózói nevek építmény-, telekadóban, gépjárműadó ügyek 2020. december 31-ig, adóhatósági igazolások: +36 30 376 2809

 

Fizetési könnyítés, méltányossági kérelem, panasz: +36 30 609 7892

 

A helyi adókról szóló rendelet elérhető: http://www.njt.hu/

 

Email: adoiroda@diosd.hu

E-mailben beküldött iratok szóbeli kapcsolattartásnak, tájékoztatásnak minősülnek (ügyet nem indít, stb.), ezért nem helyettesítik a jogszabályban előírt nyomtatványok kitöltését. A nyomtatványokat eredetiben (postán, személyesen) vagy elektronikusan (E-Önkormányzat Portál vagy ePapir, ha nincs rá nyomtatvány) kell beküldeni az Adóhatóságnak.

 

Adóügyi információk, cikkek: https://diosd.asp.lgov.hu/

 

Nyomtatványok

E-Önkormányzat Portál: https://ohp-20.asp.lgov.hu/

 

Iratok benyújtásának módja:

 

Magánszemélyeknek: személyesen, postán vagy KAÜ belépéssel az E-Önkormányzat Portálon.

 

Egyéni vállalkozók, gazdálkodó szervezetek, stb.:

Az Eüsztv. 1. § 23. pontja szerinti gazdálkodó szervezetnek minősülő adózó (ide tartozik az egyéni vállalkozó is - EVNY-ban szereplő) az Eüsztv-ben meghatározott módon, azaz elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani az önkormányzati hatósággal [Eüszttv. 9. § (1) bek. a) pont aa) alpont]. A gazdálkodó szervezetek és EVNY nyilvántartásban szereplő egyéni vállalkozók (még a szüneteltetett tevékenységű vállalkozó is) papír alapon semmilyen iratot nem nyújthat be, az így beérkező iratok nem váltanak ki joghatást, be nem nyújtottnak minősülnek. Továbbá a 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése szerint e-papír szolgáltatás útján kizárólag olyan beadvány nyújtható be, melyre az elektronikus ügyintézést biztosító szerv elektronikus (E-Önkormányzat portál) űrlapot nem rendszeresít. Amennyiben rendelkezésre áll az elektronikus űrlap, úgy az ePapir szolgáltatás útján benyújtott beadványt be nem nyújtottnak kell tekinteni.

 

A biztonságos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőség adatai

Hivatal neve: Diósdi Polgármesteri Hivatal

Rövid név: DIOSDPH

KRID: 604321736

 

Adóbeszedési számlák:

 Adószámla

Számlaszám

IBAN

Építményadó beszedési számla

10402142-49555654-48551114  

HU80

Telekadó beszedési számla

10402142-49555654-48551200  

HU86

Helyi iparűzési adó beszedési számla

10402142-21423750-70210000  

HU07

Gépjárműadó beszedési számla

10402142-21423750-70450000  

HU92

Pótlék beszedési számla

10402142-21423750-70690000  

HU80

Bírság beszedési számla

10402142-21423750-70520000  

HU40

Egyéb bevételek beszedési számla

10402142-21423750-70380000  

HU80

Idegen bevételek beszedési számla

10402142-21423750-70900000  

HU21

Talajterhelési díj beszedési számla

10402142-21423750-70830000  

HU73

Illeték beszedési számla

10402142-21423750-71000000  

HU16

Előrehozott helyi adó beszedési számla

10402142-00030956-00000003

HU13

 

Az adózó az E-Önkormányzat Portálon bankkártyával (EFER) is teljesítheti befizetését. Fontos, hogy a befizetéskor az adószámot, adóazonosító jelet, mutatót az átutalási bizonylat vagy a sárga csekk közleményében fel kell tüntetni. E nélkül előfordulhat, hogy az Adóhatóság a befizetett összeget csak késve, vagy tévesen számolja el. EFER (bankkártyás) befizetésnél csak az adózó fizethet, más nevében az adóhatóságnak benyújtott (elektronikus) meghatalmazás után, a meghatalmazó adózó felületén teheti meg. Hibás számlára történt befizetés átvezetését csak az Adózó kérheti, kérelem benyújtásával.

 

Tevékenységet szabályozó jogszabályok:

 • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
 • A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
 • A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény
 • Az adóigazgatási rendtartásról 2017. évi CLI. törvény
 • Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásról szóló 2017. évi CLIII. törvény
 • Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
 • A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény
 • Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Kormányrendelet
 • Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
 • Az önkormányzati adóhatóság által rendszeresíthető bevallási, bejelentkezési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008.(XII.31.) PM rendelet
 • Az eljárási illeték megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004.(XII.20.) PM rendelet
 • Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának szabályairól szóló 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet
 • Az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló 451/2016.(XII.19.) Kormányrendelet
 • Helyi adókról szóló 20/2017.(XI.21.) Önkormányzati rendelet
 • A talajterhelési díjról szóló 36/2004.(XII.17.) Önkormányzati rendelet
 • Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet