+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-05-22

Képviselő testületi ülés
2021. október 21-én 16 órakor

Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár

Meghívó

Diósd Város Önkormányzat Képviselő testületét

2021. október 21-én 16 órakor

Soros Képviselő testületi ülésre összehívom

Az ülés helye: Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár

2049 Diósd, Szent István tér 5.

Napirendi pontok nyílt ülés keretében:

Meghívó

Előterjesztő: Spéth Géza


1) Beszámoló a 2021. szeptember 8-a 2021. október 12-e között történt fontosabb eseményekről

Előterjesztő: Spéth Géza


2) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Spéth Géza


3) Beszámoló az átruházott hatáskörben meghozott döntésekről a) Beszámoló a Polgármester közterület-foglalások, valamint tulajdonosi hozzájárulások átruházott hatáskörében meghozott döntéseiről a 2021. szeptember 1-től-től 2021. szeptember 30-ig terjedő időszakra vonatkozóan

Előterjesztő: Spéth Géza


3) Beszámoló az átruházott hatáskörben meghozott döntésekről b) Beszámoló a polgármesteri átruházott hatáskörben megállapított szociális segélyek kifizetéséről (2020.10.19.-2021.09.30. közötti időszak)

Előterjesztő: Spéth Géza


3)Beszámoló az átruházott hatáskörben meghozott döntésekről c) Beszámoló a jegyző közútkezelői hozzájárulások, valamint helyi rendelet alapján történő fakivágások átruházott hatáskörében meghozott döntéseiről 2021. szeptember 1-től-től 2021. szeptember 30-ig terjedő időszakra vonatkozóan

Előterjesztő: Dr. Simon Mária


3) d) Beszámoló az Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörében meghozott döntéseiről 2021. szeptember hónapban

Előterjesztő: Kőhidi Tamás


4)Javaslat a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatára

Előterjesztő: Spéth Géza


5)Rendelet-tervezet a képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól

Előterjesztő: Spéth Géza


6)Előterjesztés a helyi adókról szóló 20/2017.(XI.21.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Spéth Géza8) Előterjesztés Dr. Szabados Karina iskola- és ifjúság egészségügyi feladat-ellátásra létrejött szerződés felmondásáról

Előterjesztő: Spéth Géza


9) Javaslat a Diósd, Fülemüle utca (Diófasor 3025/9 hrsz. árok) melletti 2984, 2986, 2995 és 3010 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosaival telekalakítás kezdeményezésére

Előterjesztő: Spéth Géza


10) Előterjesztés ajándékozási szerződés megkötése a 2989/3 hrsz. alatti ingatlan tulajdonosával a Diósd, Fülemüle utca (Diófasor 3025/9 hrsz. árok) ügyében

Előterjesztő: Spéth Géza


11) Tájékoztatás a 2022-2036. közötti időszakra vonatkozó 15 éves Gördülő Fejlesztési Terv beruházási, ill. felújítási és pótlási tervének elkészültéről és benyújtásáról, ivóvíz-szolgáltató (ÉTV) rendszer tekintetében

Előterjesztő: Spéth Géza


12) Tájékoztatás a 2022-2036. közötti időszakra vonatkozó 15 éves Gördülő Fejlesztési Terv beruházási, ill. felújítási és pótlási tervének elkészültéről és benyújtásáról, szennyvíz-szolgáltató (ÉTCS) rendszer tekintetében

Előterjesztő: Spéth Géza


13) Előterjesztés a Zöldfa Bölcsőde 2021-es nevelési évre vonatkozó szakmai beszámolójáról

Előterjesztő:


14) Előterjesztés a Diósdi Dió Óvoda 2020/2021-es nevelési évre vonatkozó szakmai beszámolójáról

Előterjesztő:16) Megállapodás jóváhagyása

Előterjesztő: Spéth Géza


 


 


Összes esemény