Jegyzőkönyvek

2017 év

2017. szeptember határozatok

2017. május határozatok

2017. március határozatok

2017. január határozatok

25/2017. (I. 26.) diósdi öh. a BKK Zrt. szerződésének meghosszabbításáról határozatok

15/2017. (I. 26.) diósdi öh. a Szabadidős járőrszolgálat támogatása iránti kérelem határozatok

16/2017. (I. 26.) diósdi öh. a Junior Zrt szolgáltatási díj emelése határozatok

17/2017. (I. 26.) diósdi öh. a Diósdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodásról határozatok

18/2017. (I. 26.) diósdi öh. a Diósdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodásról határozatok

19/2017. (I. 26.) diósdi öh. a 2017. évi civil pályázat kiírása határozatok

20/2017. (I. 26.) diósdi öh. a Panoráma u. 1022/52 hrsz. vizi-közmű fejlesztési hozzájárulás megadása határozatok

21/2017. (I.26.) diósdi öh. a 2016-ban megnyert vis maior pályázatok beszerzési eljárásáról határozatok

22/2017. (I.26.) diósdi öh. a 2016-ban megnyert vis maior pályázatok beszerzési eljárásáról határozatok

23/2017. (I. 26.) diósdi öh. a Tájékoztatás az adóhatóság 2017. évi munkatervéről határozatok

24/2017. (I. 26.) diósdi öh. a BKK szakmai beszámolójának elfogadásáról határozatok

14/2017. (I. 26.) diósdi öh. a Diósdi Városgazda Nonprofit Kft. rövidített cégnevének meghatározásáról határozatok

13/2017. (I. 26.) diósdi öh. a településüzemeltetési feladatok éves munkatervéről határozatok

5/2017. (I. 26.) diósdi öh. a napirendi pontokról határozatok

6/2017. (I. 26.) diósdi öh. a ÉTH Társuláshoz való csatlakozásról határozatok

7/2017. (I. 26.) diósdi öh. a beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről határozatok

8/2016. (XII. 15.) diósdi öh. beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról határozatok

9/2017. (I. 26.) diósdi öh. a 2017. évi költségvetési rendelet határozatok

11/2017. (I. 26.) diósdi öh. a ÁHT29/A § alapján a saját bevételek, kötelezettségek 3 évre várható összegének bemutatása határozatok

12/2017. (I. 26.) diósdi öh. a Diósdi Városgazda Nonprofit Kft. feladatellátás módosításáról határozatok

4/2017. (I. 10.) diósdi öh. a HÉSZ módosítás elfogadásáról határozatok

3/2017. (I. 10.) diósdi öh. az Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területére kiírt pályázaton való indulásról. határozatok

2/2017. (I. 10.) diósdi öh. a Gárdonyi G 9 sz. alatti konténerblokk felajánlása határozatok

1/2017. (I. 10.) diósdi öh. a napirendi pontokról határozatok