+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

25/2017. (I. 26.) diósdi öh. a BKK Zrt. szerződésének meghosszabbításáról

Új kép

 

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. január 27-én megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Kihagyva a kihagyandók!

Tárgy: BKK Zrt. szerződésének meghosszabbításáról

 

 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

25/2017. (I. 26.) diósdi öh. a BKK Zrt. szerződésének meghosszabbításáról

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

 

  1. Egyetért a BKK Zrt. szerződésének fél évvel való meghosszabbításával.
  2. Felkéri a Polgármestert a szerződés aláírására, a Jegyzőt az ellenjegyzésre.

 

Határidő: azonnal

Felelős: tisztségviselők

 

 

 

Kmf.

 

 

 

Bogó László                                                                                     Kisfalvi István

polgármester                                                                                           jegyző

 

A kiadmány hiteléül:

2017. január 27.

 

Braun-Rózsa Zsuzsanna

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény