+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

24/2017. (I. 26.) diósdi öh. a BKK szakmai beszámolójának elfogadásáról

Új kép

 

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. január 27-én megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Kihagyva a kihagyandók!

Tárgy: BKK szakmai beszámolójának elfogadásáról

 

 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

24/2017. (I. 26.) diósdi öh. a BKK szakmai beszámolójának elfogadásáról

 

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

 

  1. a BKK Zrt. (1075 Budapest,  Rumbach Sebestyén utca 19 – 21) Diósd városát érintő autóbusz közlekedésre vonatkozó szakmai beszámolóját megismerte és tudomásul vette.
  2. Felkéri a Jegyzőt, hogy a képviselő-testület döntéséről értesítse a BKK Zrt.-t.

 

 

Felelős: Bogó László polgármester, Kisfalvi István jegyző

Határidő: értesítés 8 nap

 

 

 

 

Kmf.

 

 

 

Bogó László                                                                                     Kisfalvi István

polgármester                                                                                           jegyző

 

A kiadmány hiteléül:

2017. január 27.

 

Braun-Rózsa Zsuzsanna

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény