+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

22/2017. (I.26.) diósdi öh. a 2016-ban megnyert vis maior pályázatok beszerzési eljárásáról

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. január 27-én megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Kihagyva a kihagyandók!

Tárgy: 2016-ban megnyert vis maior pályázatokhoz kapcsolódó önkormányzati pályázatok kiírásáról

 

 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

22/2017. (I.26.) diósdi öh. a 2016-ban megnyert vis maior pályázatok beszerzési eljárásáról

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a megnyert Szent Gellért utca vis maior pályázat kapcsán felkéri a Jegyzőt, hogy a beszerzési eljárás lefolytatásáról gondoskodjon.

 

Felelős: jegyző

Határidő: 30 nap

 

 

 

Kmf.

 

 

 

Bogó László                                                                                     Kisfalvi István

polgármester                                                                                           jegyző

 

A kiadmány hiteléül:

2017. január 27.

 

Braun-Rózsa Zsuzsanna

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény