+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

19/2017. (I. 26.) diósdi öh. a 2017. évi civil pályázat kiírása

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. január 27-én megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Kihagyva a kihagyandók!

Tárgy: a 2017. évi civil pályázat kiírása

 

 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

19/2017. (I. 26.) diósdi öh. a 2017. évi civil pályázat kiírása

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

 

  1. A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 28/2006. (IX.30.) számú önkormányzati rendeletben foglaltak alapján pályázatot ír ki 2017. évre. 
  2. A pályázati kiírást megismerte, annak tartalmát elfogadja.
  3. Felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati kiírás megfelelő közzétételéről.

 

Felelős: Polgármester, Jegyző

Határidő: pályázati kiírás közzététele 10 napon belül

 

 

Kmf.

 

 

 

Bogó László                                                                                     Kisfalvi István

polgármester                                                                                           jegyző

 

A kiadmány hiteléül:

2017. január 27.

 

Braun-Rózsa Zsuzsanna

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény