+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

16/2017. (I. 26.) diósdi öh. a Junior Zrt szolgáltatási díj emelése

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. január 27-én megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Kihagyva a kihagyandók!

Tárgy: Junior Zrt. szolgáltatási díj emelése

 

 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

16/2017. (I. 26.) diósdi öh. a Junior Zrt szolgáltatási díj emelése

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő testülete felkéri a tisztségviselőket, hogy folytassanak ártárgyalást a Junior Zrt-vel.

 

Határidő: következő soros ülés

Felelős: Tisztségviselők

 

Kmf.

 

 

 

Bogó László                                                                                     Kisfalvi István

polgármester                                                                                           jegyző

 

A kiadmány hiteléül:

2017. január 27.

 

Braun-Rózsa Zsuzsanna

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény