+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

15/2017. (I. 26.) diósdi öh. a Szabadidős járőrszolgálat támogatása iránti kérelem

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. január 27-én megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Kihagyva a kihagyandók!

Tárgy: Szabadidős járőrszolgálat támogatása iránti kérelem

 

 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

15/2017. (I. 26.) diósdi öh. a Szabadidős járőrszolgálat támogatása iránti kérelem

 

Diósd Város Önkormányzat képviselő-testülete:

 

  1. Támogatja a szabadidős járőrszolgálat működését Diósdon 2017. február hó 1. – július hó 31. közötti időszakban, heti több nap, napi 4 óra időtartamban bruttó 2200,- Ft /óradíj, összesen bruttó 1.091.200,- Ft összegű díjazás ellenében.
  2. Felkéri a Hivatalt, hogy a szükséges összeget a 2017. évi költségvetésbe tervezze be.
  3. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására, a jegyzőt az ellenjegyzésre.

 

Felelős: Bogó László Polgármester, Kisfalvi István Jegyző

Határidő: szerződéskötésre 30 nap

 

 

 

 

Kmf.

 

 

 

Bogó László                                                                                     Kisfalvi István

polgármester                                                                                           jegyző

 

A kiadmány hiteléül:

2017. január 27.

 

Braun-Rózsa Zsuzsanna

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény