+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

14/2017. (I. 26.) diósdi öh. a Diósdi Városgazda Nonprofit Kft. rövidített cégnevének meghatározásáról

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. január 27-én megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Kihagyva a kihagyandók!

Tárgy: Diósdi Városgazda Nonprofit Kft. rövidített cégnevének meghatározásáról

 

 

 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

14/2017. (I. 26.) diósdi öh. a Diósdi Városgazda Nonprofit Kft. rövidített cégnevének meghatározásáról

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

 

  1. Figyelemmel arra, hogy a Társaság rövidített neve eddig nem tartalmazott utalást arra, hogy a kft nonprofit (Ctv. 9/F. § (1) bekezdés), így a jogszabályi előírások miatt a Társaság rövidített nevét a következők szerint határozza meg:

Diósdi Városgazda Nonprofit Kft.

 

  1. Felhatalmazza a Polgármestert az alapító okirat módosítás és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: Alapító okirat módosítása 30 napon belül

 

 

 

Kmf.

 

 

 

Bogó László                                                                                     Kisfalvi István

polgármester                                                                                           jegyző

 

A kiadmány hiteléül:

2017. január 27.

 

Braun-Rózsa Zsuzsanna

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény