+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

12/2017. (I. 26.) diósdi öh. a Diósdi Városgazda Nonprofit Kft. feladatellátás módosításáról

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. január 27-én megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Kihagyva a kihagyandók!

Tárgy: Diósdi Városgazda Nonprofit Kft. feladatellátás módosításáról

 

 

 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

12/2017. (I. 26.) diósdi öh. a Diósdi Városgazda Nonprofit Kft. feladatellátás módosításáról

 

 1. Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Diósdi Városgazda Nonprofit Kft. feladatellátás-módosításáról szóló polgármesteri beszámolót elfogadja.

 

 

Kmf.

 

 

 

Bogó László                                                                                     Kisfalvi István

polgármester                                                                                           jegyző

 

A kiadmány hiteléül:

2017. január 27.

 

Braun-Rózsa Zsuzsanna

 

 

 

AZ INTÉZKEDÉSI TERV VÉGREHAJTÁSA

Diósdi Városgazda Nonprofit Kft feladatellátás átalakítására

a 360/2016. (XI. 24.) diósdi öh. számú határozat alapján

 

 1. Személyi kérdések

 

 • Munkavállalók munkaviszony megszüntetése 2016. december 31-i dátummal, közös megegyezéssel. Felelős: Ügyvezető
 • Új munkaszerződések elkészítése 2017. január 1-től.

Felelős: Jegyzői és Igazgatási Iroda

Határidő: 2016. december 15.

 

Végrehajtás: Terv szerint végrehajtva.

 

 1. Munkavállalók szabadságának rendezése

 

 • Egyeztetés a munkavállalókkal a még rendelkezésre álló szabadságok sorsáról.

Felelős: Kocsner János

 • Egyeztetés után excel táblázatba foglalva összesítés. (Maradék, Kivehető, Megmaradt.) A megmaradt szabadságok megváltása megbízási szerződéssel.

Felelős: Ügyvezető, Jegyzői és Igazgatási Iroda

 

Végrehajtás: A munkavállalók egy kivétellel kivették a szabadságukat, egy főnek kilépéskor törvény szerint az elszámolása megtörtént.

 

 1. Munkaruha nyilvántartás átadása PH Pénzügyi Iroda részére

 

 • A munkavállalóknál jelenleg kint lévő munkaruhákat az Önkormányzat Pénzügyi osztálya 2017. január 01. napjától a saját nyilvántartásába veszi.

Felelős: Pénzügyi Iroda

 

Végrehajtás: Terv szerint végrehajtva.

 

 1. Gépek, eszközök

 

 • Selejtezés. Könyvelésben nyilvántartott eszközök átnézése, selejtezés elvégzése.

Határidő: 2016. november 30.

Felelős: Kocsner János, Ügyvezető

 • Járművek tulajdonjogának rendezése, táblázatba foglalása (tulajdonos, üzemeltető, intézkedés)

Felelős: Koscsó Diána

 • Megmaradt eszközök piaci értékének meghatározása

Felelős: Kocsner János

 

Végrehajtás: A Selejtezés megtörtént, a gépjárművek átírása és az eszközök értékelése folyamatban van.

 

 

 

 

 1. Feladat-ellátási szerződés felmondása

 

Az Önkormányzat a 2015. november 6-án kötött „közszolgáltatások végzésére irányuló megbízási szerződés”-t 2016. december 31. napjával felmondja.

Felelős: Jegyzői és Igazgatási Iroda

 

Végrehajtás: Terv szerint végrehajtva.

 

 1. Mobil telefon előfizetések rendezése

 

 • A Városgazda Kft telefon flottáját az Önkormányzat flottájába kell áthelyezni 2017. január 1-től.

Felelős: Jegyzői és Igazgatási Iroda

 

Végrehajtás: Terv szerint végrehajtva.

 

 1. Hulladékgyűjtési feladatok rendezése

 

 • Az ÉTH Nonprofit Kft-hez a szemétszedéssel foglalkozó munkavállalóknak kirendelési utasítás megírása.

Személyek kijelölése: Jegyző

Kirendelés megírása: Jegyzői és Igazgatási Iroda

 

Végrehajtás: Az ÉTH Nonprofit Kft-vel a szerződés megkötése folyamatban van.

 

 1. „Diósdhéjban” újság

 

 • Az újság kiadását 2017. január 1-től az Önkormányzat végzi.
 • A közbeszerzési szerződés módosítása (Media Innosenza Kft.).

Felelős: Jegyző

 

Végrehajtás: Terv szerint végrehajtva.

 

 1. Clearwater Kft szerződése

 

 • Szerződés megszüntetése vagy átírása

Felelős: Koscsó Diána

 

Végrehajtás: Terv szerint végrehajtva.

 

 1. Városgazda Kft székhelye, telephelye

 

 • Székhely marad, az iratok elhelyezéséről gondoskodni kell.

 

Végrehajtás: Az iratok egyelőre az irodában maradnak.

 

 

 

 1. Tőkésítés

 

 • Mobil színpadok apportba adása 362/2016. (XI. 24.) diósdi Öh. alapján

Felelős: Ök. Tisztségviselők és Ügyvezető

Határidő: 2016. december 20.

 

Végrehajtás: A beadás terv szerint megtörtént. A végzés még nem érkezett meg a cégbíróságtól.

 

 

 1. Szabályzatok

 

 • A hivatalon belül az összes szükséges szabályzat elkészítése (kockázatelemzés, munkavédelmi szabályzat, munkaköri leírások stb.)

Határidő: 2016. december 15.

Felelős: Jegyzői és Igazgatási Iroda

 

Végrehajtás: Az Önkormányzat megbízott vállalkozója nem vállalja a szabályzatok elkészítését. Új vállalkozót kell keresni a szabályzatok elkészítésére.

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény