+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

11/2017. (I. 26.) diósdi öh. a ÁHT29/A § alapján a saját bevételek, kötelezettségek 3 évre várható összegének bemutatása

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. január 27-én megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Kihagyva a kihagyandók!

Tárgy: ÁHT29/A § alapján a saját bevételek, kötelezettségek 3 évre várható összegének bemutatása

 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

11/2017. (I. 26.) diósdi öh. a ÁHT29/A § alapján a saját bevételek, kötelezettségek 3 évre várható összegének bemutatása

 

  1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § alapján az alábbiak szerint állapítja meg saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek összegét.

 

Saját bevételek:

 

eFt-ban

2017

2018

2019

2020

Helyi adók

630 000

630 000

630 000

630 000

Felhalmozási bevétel

50 000

0

0

0

Bírság, pótlék

5 000

5 000

5 000

5 000

Összesen

685 000

635 000

  1. 000

635 000

 

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összege:

 

eFt-ban

2017

2018

2019

2020

Hitel 1.

(243 MFt-ból felvett 191 MFt)

33 892

34 035

27 228

27 228

Hitel 2. (154 MFt)

19 250

24 062

19 250

19 250

Hitel 3. (10 MFt)

2 500

3 333

4 167

 

Hitel 4. (90 MFt)

9 643

12 857

12 857

12 857

Hitel 5.

(80 MFt tervezett)

8 571

11 429

11 429

11 429

Összesen

73 856

85 716

74 931

70 764

 

Kmf.

Bogó László                                                                                     Kisfalvi István

polgármester                                                                                           jegyző

 

A kiadmány hiteléül:

2017. január 27.

 

Braun-Rózsa Zsuzsanna

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény