+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

8/2016. (XII. 15.) diósdi öh. beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. január 27-én megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Kihagyva a kihagyandók!

Tárgy: beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

8/2016. (XII. 15.) diósdi öh. beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót megismerte és az alábbi kiegészítéssel elfogadja:

 

  • a 377/2016 ( XI. 1. ) Diósdi öh.  Diósd város Ifjúsági úti tűzesettel kapcsolatos határozat határidejét 30 nappal meghosszabbítja

 

 

 

Kmf.

 

 

 

Bogó László                                                                                     Kisfalvi István

polgármester                                                                                           jegyző

 

A kiadmány hiteléül:

2017. január 27.

 

Braun-Rózsa Zsuzsanna

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény