7/2017. (I. 26.) diósdi öh. a beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. január 27-én megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Kihagyva a kihagyandók!

Tárgy: Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

 

 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

7/2017. (I. 26.) diósdi öh. a beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a szóban elhangzott kiegészítésekkel, az előterjesztés határozati javaslatát elfogadja.

 

 

 

Kmf.

 

 

 

Bogó László                                                                                     Kisfalvi István

polgármester                                                                                           jegyző

 

A kiadmány hiteléül:

2017. január 27.

 

Braun-Rózsa Zsuzsanna

Csatolt fájlok