+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

3/2017. (I. 10.) diósdi öh. az Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területére kiírt pályázaton való indulásról.

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. január 10-én megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Kihagyva a kihagyandók!

Tárgy: Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területére kiírt pályázaton való indulásról

 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

3/2017. (I. 10.) diósdi öh. az Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területére kiírt pályázaton való indulásról.

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

 1.  A testület kinyilvánítja, hogy pályázatot nyújt be a PM_ONKORMUT_2016  -ra.
 2. A pályázati önrészt a következő formában vállalja;
  1. 2017 évben  5 millió Ft saját erőt
  2. 2018 évben   17,5 millió Ft

A pályázatokra beadott műszaki tartalmat (utakat, gyalogátkelőhelyeket, járdákat, vízelvezetéseket) a mellékelt táblázat alapján a Műszaki Iroda és a pályázatíró készítse el.

 

 1. Az önrészeket a 2017 és a 2018 évi költségvetésbe betervezi és fedezi.
 2. A pályázathoz pályázatíró segítségét veszi igénybe. Az ajánlatok alapján a legolcsóbb ajánlatot adót bízza meg a RVI Management Kft.-t 150 000 forint + ÁFA összegben. A projektmenedzsmentet segítő szolgáltatás a projekt értékének 1,5 %-a.
 3. A pályázatíró megbízási díját a 2017 évi költségvetésbe betervezi.

A pályázat benyújtására felhatalmazza a polgármestert.

 

Felelős: Polgármester, Jegyző

Végrehajtás: azonnal

Kmf.

 

Bogó László                                                                                     Kisfalvi István

polgármester                                                                                           jegyző

 

A kiadmány hiteléül:

2017. január 11.

 

Illés Józsefné

2017. (I. 10.) diósdi öh. melléklet

 

Érintett beavatkozások

 

 • Tulipán utca hrsz 264
 • Tátika utca hrsz 314
 • Gárdonyi Géza utca hrsz 2554
 • Gyár utca hrsz 2957
 • Dózsa György út hrsz 2563
 • Kölcsey u. hrsz 2159 és 2344
 • Petőfi Sándor utca hrsz 2564
 • Kossuth Lajos utca hrsz 2424/1
 • Kerékpáros közlekedés segítése (Sashegyi körforgalomnál) hrsz 2474/4
 • Kossuth Lajos u. 24. (Egészségház területe) hrsz 2555
 • Pacsirta utca hrsz 1187/1 és hrsz 2278/1

 

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény