+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-07-18

2/2017. (I. 10.) diósdi öh. a Gárdonyi G 9 sz. alatti konténerblokk felajánlása

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. január 10-én megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Kihagyva a kihagyandók!

Tárgy: Gárdonyi G 9 sz. alatti konténerblokk  felajánlása

 

 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

2/2017. (I. 10.) diósdi öh. a Gárdonyi G 9 sz. alatti konténerblokk  felajánlása

 

Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testülete

 

  1. Egyetért a Gárdonyi G. 9. sz alatti konténerblokk felajánlásával a határt őrző rendvédelmi szervek részére.
  2. A konténerblokkot ingyen adja át határozatlan időre a határnál szolgálatot teljesítő rendfenntartó erők számára.
  3. A  testület a konténerblokk visszaadása után dönt a további hasznosításáról.
  4. Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Honvédelmi Minisztert és a Belügyminisztert, ill. Szakhatóságokat.
  5. Felhatalmazza a Polgármestert az felajánlási szerződés aláírására.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

 

 

Kmf.

 

 

 

Bogó László                                                                                     Kisfalvi István

polgármester                                                                                           jegyző

 

A kiadmány hiteléül:

2017. január 11.

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény