Kivitelezési szerződés keretébn a kisiksola óvoda kialakítása közbeszerzése

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. január 28-án megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: Kivitelezési szerződés keretében a Diósd, Gárdonyi G. u. 9.szám alatti iskola átalakítása és óvoda kialakítása közbeszerzése

 

Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

13/2016. (I. 28.) diósdi öh. a Kivitelezési szerződés keretében a Diósd, Gárdonyi G. u. 9.szám alatti iskola átalakítása és óvoda kialakítása közbeszerzése

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő - testülete :

 

 

Kivitelezési szerződés keretében a „Diósd, Gárdonyi u. 9. szám alatti iskola átalakítása és óvoda kialakítása”

- tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 81.§ - a alapján a közbeszerzési eljárás megindításához és annak az RVI Magyarország Kft. (székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 179.) által való lefolytatásához elvileg hozzájárul, de kéri a Polgármestert, hogy a részletes közbeszerzési kiírást terjessze a képviselő- testület elé. 

Felelős: Polgármester

Határidő: folyamatos- kiírás szerint

 

 

 

Bogó László s.k.                                                                              Dr. Varga Edina s.k.

polgármester                                                                                          mb.  jegyző

 

 

A kiadmány hiteléül:

2016. I. 29.

 

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok