2015. évi közbeszerzési terv módosításáról

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. január 28-án megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: 2015. évi közbeszerzési ütemterv módosításáról

 

Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

12/2016. (I. 28.) diósdi öh. a 2015. évi közbeszerzési ütemterv módosításáról

 

Diósd Város Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a 2015. évi közbeszerzési terv módosítását.

 

  A közbeszerzés tárgya és mennyisége

  CPV kód

Irányadó eljárásrend

  Tervezett eljárási típus

 Időbeli ütemezés

Előzetes összesített tájékoztató közzététele

 

 az eljárás megindításának tervezett időpontja

 szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama

 

 

 I. Építési beruházás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ipar utca forgalmi csomópont kialakítása I. ütem

45233125-1

Nemzeti

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

2015.08.14.

2015.12.31.

nem

 

Ipar utca forgalmi csomópont kialakítása II. és III. ütem

45233125-1

Nemzeti

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

2015.08.14.

2015.12.31.

nem

 

II. Szolgáltatás megrendelése

 

Diósd Város Önkormányzata ingyenes havilapjának szerkesztésére,kiadására vonatkozó feladatok ellátása 4 éves időtartamra

22210000-5

 

 

 

 

Nemzeti

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

2015.10.30.

2019.12.31.

nem

 

Diósd Város Önkormányzata közétkeztetési feladatainak ellátása

55521100-9

 

 

 

Nemzeti

Nyílt

2015.12.10.

2019.08.31.

nem

 

 

 

Felelős:Polgármester

Határidő: folyamatos

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

Bogó László s.k.                                                                              Dr. Varga Edina s.k.

polgármester                                                                                          mb.  jegyző

 

 

A kiadmány hiteléül:

2016. I. 29.

 

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok