Diósd Város Önkormányzat és a Diósdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti megállapodásról

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. január 28-án megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: Diósd Város Önkormányzat és a Diósdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti megállapodásról

 

 

Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

11/2016. (I. 28.) diósdi öh. Diósd Város Önkormányzat és a Diósdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti megállapodásról

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Diósd Város Önkormányzat és a Diósdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti megállapodásról szóló előterjesztést levette napirendjéről.

 

 

 

 

Bogó László s.k.                                                                              Dr. Varga Edina s.k.

polgármester                                                                                          mb.  jegyző

 

 

A kiadmány hiteléül:

2016. I. 29.

 

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok