Diósd Város Önkormányzat és a Diósdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közöti megállapodásról

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. január 28-án megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: Diósd Város Önkormányzat és a Diósdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti megállapodásról

 

 

Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

10/2016. (I. 28.) diósdi öh. Diósd Város Önkormányzat és a Diósdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti megállapodásról

 

  1. Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a megállapodást az átvezetésekkel elfogadja.
  2. Felkéri a hivatalt, hogy a megállapodás 5. pontjába kerüljön bele, hogy az egyéb rendezvényekre a helyiséghasználat az Német Nemzetiségi Önkormányzat részére ingyenes.

 

Felelős: Polgármester, Mb. jegyző

Határidő: Azonnal

 

 

 

 

 

 

Bogó László s.k.                                                                              Dr. Varga Edina s.k.

polgármester                                                                                          mb.  jegyző

 

 

A kiadmány hiteléül:

2016. I. 29.

 

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok