Az önkormányzati biztosításokról

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. január 28-án megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: Az önkormányzati biztosításokról

 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

9/2016. (I. 28.) diósdi öh. az önkormányzati biztosításokról

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

 

  1. megbízza a. Pro-Client Kft, hogy Diósd Város Önkormányzatát a biztosítók felé képviselje.
  2. Felhatalmazza arra, hogy az AEGON Magyarországi Általános Biztosító Zrt. árajánlatát elfogadva intézkedjen az önkormányzat vagyonbiztosításának, a védőnők, a hivatal és az önkormányzat felelősségbiztosításának előkészítése, megkötése iránt.
  3. Felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

 

Felelős: Bogó László polgármester, dr. Varga Edina megbízott jegyző

Határidő: szerződéskötésre 30 nap

 

 

 

 

 

 

Bogó László s.k.                                                                              Dr. Varga Edina s.k.

polgármester                                                                                          mb.  jegyző

 

 

A kiadmány hiteléül:

2016. I. 29.

 

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok