A Diósdi Városgazda kft. 2015. utolsó negyedévi beszámolójáról

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. január 28-án megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: A Diósdi Városgazda Kft. 2015. utolsó negyedévi beszámolójáról 

 

 

 

Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

7/2016. (I. 28.) diósdi öh. a Diósdi Városgazda Kft. 2015. utolsó negyedévi beszámolójáról 

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő –testülete:

 

  1. A Diósdi Városgazda Kft. 2015. év utolsó negyedévének beszámolóját megismerte és elfogadta.
  2.  Felkéri a Jegyzőt, hogy a  képviselő-testület döntéséről értesítse az érintettet.

 

                       

Felelős:  Bogó László polgármester, dr Varga Edina megbízott jegyző, Jakab Béla ügyvezető

Határidő: értesítés azonnal

 

 

 

 

Bogó László s.k.                                                                              Dr. Varga Edina s.k.

polgármester                                                                                          mb.  jegyző

 

 

A kiadmány hiteléül:

2016. I. 29.

 

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok