Civil szervezetek támogatására vonatkozó 2016. évi pályázatról

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. január 28-án megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: A civil szervezetek támogatására vonatkozó 2016. évi pályázatról

 

 

Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

6/2016. (I. 28.) diósdi öh. 865-1/2016. (I.28.) diósdi öh a civil szervezetek támogatására vonatkozó 2016. évi pályázatról

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

 

  1. A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 28/2006. (IX.30.) számú önkormányzati rendeletben foglaltak alapján pályázatot ír ki 2016. évre. 
  2. A pályázati kiírást megismerte, annak tartalmát az elhangzott kiegészítésekkel együtt elfogadja.
  3. Felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati kiírás megfelelő közzétételéről.

 

Felelős: Polgármester, Jegyző

Határidő: pályázati kiírás közzététele 10 napon belül

 

 

 

Bogó László s.k.                                                                              Dr. Varga Edina s.k.

polgármester                                                                                          mb.  jegyző

 

 

A kiadmány hiteléül:

2016. I. 29.

 

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok