Diósd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. január 28-án megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: Diósd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről

 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

4/2016. (I. 28.) diósdi öh.  Diósd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről

           

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

 

1.         Diósd város testülete a 2016 évi költségvetés fő számait megismerte.

2.         Diósd város testülete első olvasatként elfogadja a kiegészítésekkel az előterjesztést.

3.         Felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetés további pontosítását az intézményekkel a Pénzügyi Bizottság bevonásával végezze el.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: 2016. február 29.

 

 

 

 

 

 

 

Bogó László s.k.                                                                              Dr. Varga Edina s.k.

polgármester                                                                                          mb.  jegyző

 

 

A kiadmány hiteléül:

2016. I. 29.

 

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok