Beszámoló a lejár határidejű határozatok végrehajtásáról

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. január 28-án megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

3/2016. (I. 28.) diósdi öh. beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót megismerte és az alábbi kiegészítésekkel elfogadja:

 

  • 432/2015. (XII.17.) a Városgazda Kft. 2016. évi pénzügyi – feladat ellátási tervéről határidejét 2016. februári soros ülésre halassza,
  • 444/2015. (XII. 17.) Diósd Város hulladékszállítás 2016. évi finanszírozásáról szóló határozat határidejét 2016. februári soros ülésre halassza.

 

 

 

 

 

 

 

Bogó László s.k.                                                                              Dr. Varga Edina s.k.

polgármester                                                                                          mb.  jegyző

 

 

A kiadmány hiteléül:

2016. I. 29.

 

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok