Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

Kivonat

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. január 28-án megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Kihagyva a kihagyandók!

 

Tárgy: Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

 

Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

2/2016. (I. 28.) diósdi öh. a két ülés közötti fontosabb eseményekről

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés - 2015. december 17.-2016. január 28.- közötti fontosabb eseményekről szóló polgármesteri beszámolót megismerte és a szóbeli kiegészítésekkel elfogadta.

 

 

 

 

 

 

Bogó László s.k.                                                                              Dr. Varga Edina s.k.

polgármester                                                                                          mb.  jegyző

 

 

A kiadmány hiteléül:

2016. I. 29.

 

 

Illés Józsefné

Csatolt fájlok