+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2023-03-20

Diósd 1192/15 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatról

Az előterjesztés száma: 5829 -2 /2015

Az előterjesztést készítette: dr. Lovász László                                                Nyílt ülésen tárgyalandó!

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

 

 

ELŐTERJESZTÉS

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus hó 5. napján tartandó ülésére,  a  Diósd  1192 / 15   hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatról

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

 

Tóth Margit (2030 Érd, Ürmös u. 35.) vételi ajánlatot nyújtott be a Diósd Város Önkormányzat 213/ 700 arányú résztulajdonában álló, 1192 / 15  hrsz. alatt felvett, 700 m2 alapterületű, természetben 2049 Diósd, Vitéz utca 1192 / 15. szám alatti telekre.

 

A tulajdoni hányadra vonatkozó vételi ajánlat bruttó 2.552.805,- Ft, azaz bruttó Kétmillió-ötszázötvenkettőezer-nyolcszázöt Ft összeg volt.

 

Diósd Város Önkormányzat 264/2015. (VI.16.) számú önkormányzati határozatával felkérte a hivatalt, hogy kérjen be értékbecslést, és ezt követően kerüljön vissza a kérelem a testület elé.

 

Az értékbecslés elkészült, a megvásárolni kívánt tulajdoni hányad piaci értéke bruttó 2.800.000,- Ft, azaz bruttó Kettőmillió-nyolcszázezer Ft összeg, vagyis a nettó érték 2.204.224,- Ft, azaz kettőmillió-kettőszáznégyezer-kettőszázhuszonnégy Ft összeg.

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékletek áttekintését követően az előterjesztést vitassa meg, és a határozati javaslat döntésének megfelelő változatát fogadja el:

 

 

„A” Határozati javaslat:

 

 

…..   /2015. (VIII.5) diósdi öh. a  Diósd  1192 / 15   hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatról

 

Diósd Város Önkormányzat képviselő-testülete

 

  1. a Diósd 1192 / 15 hrsz. alatt felvett, 700 m2 alapterületű, természetben 2049 Diósd, Vitéz utca 1192 / 15. szám alatti telek Diósd Város Önkormányzat 213 / 700 arányú résztulajdonát Tóth Margit (2030 Érd, Ürmös u. 35) részére értékesíti,
  2. bruttó ………………………….,- Ft, azaz bruttó ……………………..Ft összegű vételáron.
  3. Az adásvételi szerződés megkötésének és a kapcsolódó földhivatali eljárás lefolytatásának költségeit kérelmező viseli.
  4. Felkéri a Jegyzőt, hogy adásvétel lefolytatásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
  5. Felhatalmazza a Polgármester az adásvételi szerződés aláírására.

 

Felelős: Bogó László Polgármester,  Dr. Lovász László Jegyző

Határidő: szerződéskötésre 30 nap

 

 

„B” Határozati javaslat:

 

 

…..   /2015. (VIII.5) diósdi öh.  a Diósd  1192 / 15   hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatról

 

Diósd Város Önkormányzat képviselő-testülete

 

  1. a Diósd, 1192 / 15 hrsz. alatt felvett, 700 m2 alapterületű, természetben 2049 Diósd, Vitéz utca 1192 / 15. szám alatti telekben lévő tulajdonrészét nem kívánja értékesíteni.
  2. felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről az ajánlattévőt értesítse.

 

      Felelős: Bogó László Polgármester,  Dr. Lovász László Jegyző

     Határidő: értesítés azonnal

 

 

    Diósd, 2015. augusztus hó 5.

 

 

 

 

 Bogó László

                                                                                              Polgármester

 

 

 

Mellékletet:    -  értékbecslés

 

 

 

 

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény