+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2023-03-20

09 Az önkormányzati biztosításokkal kapcsolatosan

 

Az előterjesztés száma: ….-…./2015                                    Nyílt ülésen tárgyalandó!

Az előterjesztést készítette: Bárdyné Dr. Schneider Sarolta            A határozati javaslat elfogadásához

                                                                                               egyszerű többség szükséges.

 

ELŐTERJESZTÉS

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő testületének 2015. október 1-i ülésére,

az önkormányzati biztosításokkal kapcsolatosan

 

Tisztelt Képviselő Testület!

 

Diósd Város Polgármesteri Hivatala Diósdon, 2009.12.30-án, Diósd Város Önkormányzat Diósdon, 2015. 09. 14-én írt alá megbízási szerződést a Fair 21 Kft. biztosítási alkusz céggel.

A szerződésekben a felek klasszikus független biztosításközvetítői tevékenységre adtak megbízást az alkusz cégnek. Az Önkormányzat a közigazgatási jogkörben okozott kárért fennálló felelősségbiztosítás kiegészítése céljából a 265/2015.(VII.16.) sz. határozat alapján kötötte meg a fent körülírt szerződést, melynek 8. pontjában a felek kikötötték, hogy a szerződést naptári évfordulóra, azt megelőzően legalább 30 nappal mondhatják fel.

 

A biztosítási piacot az idei évben megszűrtük, több biztosításközvetítő cég keresett meg minket, több biztosítói ajánlatot bekértünk.

Az eredménye ennek az eljárásnak, hogy a jelenlegi biztosítási „csomag” láthatóan további szolgáltatással kiegészíthető, ár-érték arányában tovább fejleszthető, továbbá e piacon fontos a megfelelő ügyfélápolás és kárrendezési együttműködés.

 

Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy a beadványban foglaltak áttekintése után az előterjesztést vitassa meg, és fogadja el az alábbi határozati javaslatokat:

 

 

„I” Határozati javaslat:

 

…/2015. (X.01.) diósdi öh.

az önkormányzati biztosításokkal kapcsolatosan

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő Testülete:

 

  1.  rendes felmondással, naptári évfordulóra megszünteti a Diósd Város Önkormányzata és a Fair 21 Kft. között Diósdon, 2015. 09. 14. napján kelt megbízási szerződést.
  2. Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegyék meg.

 

Felelős: Bogó László polgármester, dr. Lovász László jegyző

Határidő: értesítés azonnal

 „ II” Határozati javaslat:

…/2015. (X.01.) diósdi öh.

az önkormányzati biztosításokkal kapcsolatosan

 

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő Testülete:

 

  1.  felkéri az Alpolgármestert, hogy több alkusz cégtől kérjen be ajánlatokat a Polgármesteri Hivatalra és Diósd Város Önkormányzatára vonatkozó jelenlegi vagyon- és felelősségbiztosítási továbbá gépjármű felelősségbiztosítási és casco feltételek megújítására vonatkozóan.
  2. Felhatalmazza az Alpolgármestert és a Jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegyék meg.

 

Felelős: Bogó László polgármester, dr. Lovász László jegyző

Határidő: 60 napon belül

 

 

Diósd, 2015. szeptember 21.

 

 

                                                                       ……………………………………………

                                                                           Bárdyné Dr. Schneider Sarolta

                                                                                                                      alpolgármester

 

 

 

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat ellenőrző bizottság az illetékes.

 

 

 

Melléklet:

 

  1. Diósd Város Önkormányzata által a Fair 21. Kft.-vel kötött megbízási szerződés
  2. Biztosítási nyilvántartás

 

 

 

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény