+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2023-03-20

08 A 2562/2 hrsz-ú és a 2604 hrsz-ú ingatlanok geodéziai felméréséről

Az előterjesztés száma: 4272-11/2015

Az előterjesztést készítette: Elek Éva                                   Nyílt ülésen tárgyalandó!

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

 

ELŐTERJESZTÉS

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jei ülésére,

a 2562/2 hrsz.-ú és a 2614/2 hrsz.-ú ingatlanok geodéziai felméréséről

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

Diósd Város Önkormányzata vállalta, hogy elkészítteti az „Óvoda kapacitásbővítés” pályázat valamint a „Tigáz épületéből oktatási intézmény” döntés-előkészítő pályázat keretében készülő építész engedélyezési és kiviteli tervekhez szükséges geodéziai felméréseket. Ezért árajánlatokat kértünk be a két ingatlan pontos felmérésére.

Három árajánlat érkezett be, melyeket részletesen a mellékletben olvashatnak. Egyik vállalási díj sem tartalmazza a földhivatali költségeket, illetékeket.

 

Geo-Fok Földmérő, Tervező és Szolgáltató Bt. (1222 Budapest, Kiserdő út 9.)

 • Kisiskola (2562/2 hrsz.) 3079 m2                 

Vállalási díj: 50.000 Ft (áfa mentes) elkészítési idő: 5 nap

 • Egykori Tigáz ingatlan (2614/2 hrsz.) 7836 m2        

Vállalási díj: 60.000 Ft (áfa mentes) elkészítési idő: 7 nap

Összesen: 110.000 Ft (áfa mentes)

 

Milum Mérnökiroda Kft. (2030 Érd, Csanád u. 35.)

 • Kisiskola (2562/2 hrsz.) 3079 m2                 

Vállalási díj: 80.000 Ft + áfa elkészítési idő: 15 nap

 • Egykori Tigáz ingatlan (2614/2 hrsz.) 7836 m2        

Vállalási díj: 110.000 Ft + áfa elkészítési idő: 15 nap

Összesen: 190.000 Ft + áfa (bruttó: 241.300 Ft)

 

Mérnökgeodézia Tervező és Szolgáltató Kft. (1038 Budapest, Hegesztő u. 9.)

 • Kisiskola (2562/2 hrsz.) 3079 m2                 

Vállalási díj: 120.000 Ft (áfa mentes) elkészítési idő: 15 nap

 • Egykori Tigáz ingatlan (2614/2 hrsz.) 7836 m2        

Vállalási díj: 160.000 Ft (áfa mentes) elkészítési idő: 15 nap

Összesen: 280.000 Ft (áfa mentes)

 

 

Kérem Tisztelt Képviselő-testület, hogy az előterjesztést vitassa meg és fogadja el az alábbi határozati javaslatot

 

Határozati javaslat:

…/2015. (X. 1.) diósdi öh. a 2562/2 hrsz.-ú és a 2614/2 hrsz.-ú ingatlanok geodéziai felméréséről

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. támogatja a 2562/2 hrsz.-ú és a 2614/2 hrsz.-ú ingatlanok geodéziai felmérését

 

 1. a geodéziai felmérés költségeit Diósd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.26.) számú rendeletében foglaltaknak megfelelően a …………………keret  terhére kívánja finanszírozni.

 

 1. felkéri a polgármestert és a jegyzőt a Geo-Fok Földmérő, Tervező és Szolgáltató Bt-vel történő vállalkozói szerződés megkötésére 110.000 Ft összegben, mely áfa mentes.

 

Felelős: Polgármester, Jegyző

Határidő: október 9.

 

Diósd, 2015. október 1.

 

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat ellenőrző Bizottság illetékes.  Az előterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi előírásokon túl nem kívánok meghívni senkit.

 

Melléklet:                                                                             

 1. Geo-Fok Földmérő, Tervező és Szolgáltató Bt. (1222 Budapest, Kiserdő út 9.) árajánlata
 2. Milum Mérnökiroda Kft. (2030 Érd, Csanád u. 35.) árajánlata
 3. Mérnökgeodézia Tervező és Szolgáltató Kft. (1038 Budapest, Hegesztő u. 9.) árajánlata

 

 

 

 

 

 

Bogó László

                                               Polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény