+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2023-03-20

07 1870/4 hrsz-ú ingtlanból 8 m2 nagyságú területrsz bérbevételére irányuló kérelemről

Az előterjesztés száma: 6822 /2015

Az előterjesztést készítette: dr Varga Edina                                   

Nyílt ülésen tárgyalandó!

       A határozati javaslat elfogadásához

egyszerű többség szükséges.

 

 

ELŐTERJESZTÉS

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2015. október hó 1. napján tartandó ülésére, a Diósd, 1870/4 Hrsz. alatti ingatlanból 8 m2 nagyságú területrész bérbevételére irányuló kérelemről

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

 

Kassa Györgyné (2049 Diósd, Naphegy utca 12 .szám alatti lakos), kérelmet nyújtott be Diósd Város Önkormányzatához a Diósd,  1870/4 Hrsz. alatt felvett kivett út megnevezésű 1509  m2 alapterületű ingatlan 8 m2 alapterületű részének bérbevételére vonatkozóan.

 

 Az ingatlan 1/1 arányban Diósd Város Önkormányzat tulajdonát képezi, közterület, közút. (Naphegy utca)

 

A kérelmet, a helyszínrajzot, illetve a tulajdoni lapot jelen előterjesztés mellékleteként csatolom.

 

A bérbe venni kívánt 8 m2 területrész kérelmező elmondása szerint kerítés mellett található, sem gyalogos, sem kerékpáros, sem autós nem használja, mert nagyon keskeny. Kérelmező a terület részre virágos kertet szeretne.

 

Diósd Város 2/2004. (II.02.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 8 § (2) bekezdése a, pontja szerint az eseti, vagy 1 évet meg nem haladó bérbeadásra a Polgármester, a b, pontja alapján az 1 évet meghaladó bérbeadásra a képviselő- testület jogosult.

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és a mellékletet tekintse át, és fogadja el a határozati javaslatok döntésének megfelelő változatát.

 

 

„A”  Határozati javaslat:

 

... /2015. (X.1.)  diósdi öh.  a Diósd, 1870/4 Hrsz. alatti ingatlanból 8 m2 nagyságú területrész bérbevételére irányuló kérelemről

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

 

  1. Kassa Györgyné, 2049 Diósd, Naphegy utca 12 .szám alatti lakossal bérleti szerződést köt a Diósd Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Diósd, 1870/4 Hrsz. alatt felvett kivett út megnevezésű 1509  m2 alapterületű ingatlan 8 m2 alapterületű részének bérbevételére vonatkozóan.
  2. A bérleti díjat bruttó  ….   Ft /m2 / év  összegben határozza meg.
  3. A bérleti szerződést 2015. október  hó 1. napjától  ………. napjáig tartó,  határozott időre köti.
  4. Felkéri a Hivatalt a szerződés elkészítésére, felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.

 

Felelős: Bogó polgármester, dr. Lovász László  jegyző

Határidő: értesítés azonnal, szerződéskötésre 30 nap

 

 

„B”  Határozati javaslat:

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

 

  1. A Diósd Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Diósd, 1870/4 Hrsz. alatt felvett kivett út megnevezésű 1509  m2 alapterületű ingatlan 8 m2 alapterületű részének bérbeadására vonatkozóan nem kíván bérleti szerződést kötni
  2. Felkéri a Jegyzőt, hogy a képviselő –testület döntéséről értesítse a kérelmezőt.

 

Felelős: dr. Lovász László jegyző

Határidő: értesítés azonnal 

 

 

 

Diósd, 2015. szeptember hó 25.

 

 

                                                                                                Bogó László  

  Polgármester

 

 

 

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes. Az előterjesztés megtárgyalásához senkit nem javaslok meghívni.

 

Mellékletek:

  • kérelem
  • tulajdoni lap
  • helyszínrajz
Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény