+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-05-27

03 Fogyatékos diósdi lakosok nappali ellátásához való hozzájárulás iránti kérelem

Az előterjesztés száma:  6160-2/2015                                             Nyílt  ülésen tárgyalandó!

Az előterjesztést készítette: dr Varga Edina                        A határozati javaslat elfogadásához

      egyszerű többség szükséges.

 

ELŐTERJESZTÉS

 

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október hó 1. napján tartandó ülésére, fogyatékos diósdi lakosok nappali ellátásához való hozzájárulás iránti kérelem

 

 

Tisztelt Képviselő - testület!

 

 

Diósd Város Önkormányzata 2014. decemberében pályázatot írt ki szociális feladatok ellátására, – többek között fogyatékosok nappali ellátásának biztosítására – vonatkozóan 2015- 2016 évre.

 

A kiírásra egy pályázat érkezett, mely alapján Diósd jelenleg szolgáltatási szerződés keretében látja el a fogyatékosok nappali ellátását, a szerződés szerint az érdi Szociális Gondozó Központ a Hivatalnok utcai Intézményében fogadja a diósdi ellátottakat 734.000,-  Ft / év / ellátott megbízási díj ellenében.  

 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat szintén biztosít fogyatékos személyek részére nappali ellátást a Budaörsi Fogyatékosok Napközi Otthonában, a Diósd által kiírt felhívásra azonban pályázatot nem nyújtottak be.

 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Budaörs Város Önkormányzatával kötött ellátási szerződést. Jelenleg – tekintettel arra, hogy az érdi kistérségből is fogadhatnak ellátottakat – két diósdi lakóhellyel rendelkező ellátottat is támogatnak.

 

A diósdi fiatalok ellátását Diósd Város Önkormányzata 2014. évben a 223/2014 (VII.9) önkormányzati határozat alapján 1.285.500,- Ft /év/ 2 fő   összeggel támogatta.

 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat képviseletében Morva Emília régióvezető azt kéri, hogy az általuk támogatott diósdi lakóhellyel rendelkező fogyatékos személyek (M.G. és N.Cs.)  nappali ellátásához 2015 évben is  nyújtson támogatást az önkormányzat.

 

A költségek náluk a következőképpen alakulnak:

 

állami normatíva:                             500.000,- Ft / év / ellátott

szolgáltatási önköltség:                 1.155.420 ,- Ft /év/ ellátott

étkezés térítési díja:                              2.140,- Ft / nap

 

 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékletek áttekintése után az előterjesztést vitassa meg, és a határozati javaslat döntésének megfelelő változatát fogadja el.

 

 

Határozati javaslatok:

 

 

„A” határozati javaslat:

 

… /2015  (X.1.) diósdi öh. a fogyatékos diósdi lakosok nappali ellátásához való hozzájárulás iránti kérelemről

 

Diósd Város  Önkormányzat Képviselő-testülete:

 

  1. a fogyatékos diósdi lakosok nappali ellátását a Budaörsi Fogyatékosok Napközi Otthonában, ………….Ft / Év összegben 2015. évre vonatkozóan  támogatja.
  2. A támogatást Diósd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.26.) számú rendeletében foglaltaknak megfelelően a szociális keret terhére kívánja finanszírozni.
  3. Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

 

Felelős: Bogó László polgármester, dr. Lovász László  jegyző

Határidő: értesítés azonnal, szerződés 30 napon belül

 

 

„B” határozati javaslat:

 

… /2015  (X.1.) diósdi öh. a fogyatékos diósdi lakosok nappali ellátásához való hozzájárulás iránti kérelemről

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

 

  1. A fogyatékos diósdi lakosok nappali ellátását a Budaörsi Fogyatékosok Napközi Otthonában 2015. évben nem tudja támogatni.
  2.  Felkéri a jegyzőt, hogy a Képviselő-testületi döntésről tájékoztassa a kérelmezőt.

 

Felelős: Bogó László polgármester, dr. Lovász László  jegyző

Határidő: értesítés azonnal,

 

Diósd, 2015. szeptember hó 25.  

 

                                                                                                         Bogó László

                                                                                                       Polgármester

Mellékletek:

  1. Kérelem

 

 

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes. Az előterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi előírásokon túl meg kívánom hívni a Magyar Máltai Szeretetszolgálat képviseletében Molnár Tamást.

 

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény