+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2023-03-20

Diósd 1380/45 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

 

Az előterjesztés száma: ……….-…./2015                                        Nyílt ülésen tárgyalandó!

Az előterjesztést készítette: Bárdyné Dr. Schneider Sarolta            A határozati javaslat elfogadásához

                                                                                               egyszerű többség szükséges.

 

ELŐTERJESZTÉS

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő testületének

2015. szeptember 2-i rendkívüli ülésére,

a Diósd 1380/45 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

 

 

Tisztelt Képviselő Testület!

 

Az előterjesztés tárgyát képező Árpádház lakóparkban található Diósd, 1380/45 hrsz-ú ingatlanra 2015. 08. 31-én konkrét vételi ajánlat érkezett, melyet az előterjesztés melléklete tartalmaz. A vevő bruttó 15,5 Millió Ft vételárért kívánja megvásárolni az Önkormányzat által eladásra meghirdetett telket.

A vevő ajánlatában leírta, hogy foglalóként br 2Millió Ft-ot kíván kifizetni, majd a Magyar Állam általi elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozatot követően további br 6Millió Ft-ot fizetne meg vételár előlegként. A fennmaradó teljes vételárat egy éven belül kívánja kifizetni azzal, hogy előteljesítésre adjon a t. Önkormányzat lehetőséget – uis a vevő az építkezési szándékaival összhangban teljesítene.

 

A vételár vonatkozásában az ingatlan értékbecslő korábban bruttó 15,2 Millió Ft-ot jelölt meg, majd megállapította, hogy az árak a nyár folyamán emelkedtek, így tárgybeli ingatlan reális piaci ára a vevő által is kínált vételár.

 

Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2/2004. (II.02.) sz. rendelet szerint az ingatlan értéke nem haladja meg a pályáztatási értéket.

.

 

Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy a beadványban foglaltak áttekintése után az előterjesztést vitassa meg, és fogadja el az alábbi határozati javaslatot:

 

Határozati javaslat:

 

…/2015. (IX.02.) diósdi öh.

a Diósd 1380/45 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő Testülete:

 

  1. eladja a Diósd 1380/45 hrsz-ú ingatlant  ………………. részére bruttó 15.500.000,- Ft vételáron az alábbi feltétellel: …………………………………………………………………………………..

 

  1. Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a döntésről értesítse az érintettet és az adásvételi szerződést kösse meg, illetve a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Felelős: Bogó László polgármester, dr. Lovász László jegyző

Határidő: értesítés 8 napon belül

 

Diósd, 2015. 08. 31.

 

 

                                                                       ……………………………………………

                                                                           Bárdyné Dr. Schneider Sarolta

                                                                                                                      alpolgármester

 

 

A testületi ülésre meghívni kívánom Dall’Oglio Davidot (Kocsis Adrienn email címén kocsisadri07@gmail.com).

 

 

Melléklet:

  1. vételi szándéknyilatkozat
  2. értékbecslés és kiegészítése

 

 

 

 

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény