+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-02-26

Diósd Ipar u. 1387/39 hrsz-ú indatlan telekmódosítása

Az előterjesztés száma: …./2015

Az előterjesztést készítette: Szrimacz Attila                                                Nyílt ülésen tárgyalandó!

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

 

ELŐTERJESZTÉS

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 02-án tartandó ülésére, Ipar utca 1387/39 Hrsz ingatlan telekmódosítása

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

A Diósd, Ipar utca 1387/39 hrsz.-ú telek eladása folyamán derült ki, hogy a víz és szennyvíz egy téves telekhatár kijelölése végett magánterületre került.

Ez a beruházás 2006-ban történt, a telek Ipar ás Lakatos út keresztezésénél a sarkot levágva építették meg a közműveket.

A telekről ki kellene helyeznünk a rosszul megépült víz és szennyvíz vezetéket, mert itt két ipari létesítményt is szeretnének létesíteni.

 

A képviselő testület javaslatát megvizsgáltuk megtettük a szükséges lépéseket

  1. A területen kimérettük és kutatóárokkal meghatároztuk a telken húzódó szennyvíz és ivóvíz pontos helyét. (1. sz. melléklet PDF)
  2. A vízvezeték nyomvonalától számítva 2 méter biztonsági sávot kell elhagyni.
  3. A telekből leadandó terület nagysága 224,65m2, ezt a területet biztosítani kell, az Éget - völgyi út terhére.
  4. A telken lévő tűzcsapot ki kell helyezni ennek a költsége 300 000-500 000Ft között várható (Haváriás beruházás terhére megvalósítható)
  5. A telek kimérése és földhivatali átvezetésének várható költsége 100 000 Ft

 

Az előzőekben 5 millió Ft költséggel szemben ez a maximum 600 ezer Ft nagyságrendekkel kevesebb.

 

Határozati javaslat:

 

.../2015. (IX. 02.) diósdi öh. az Ipar utca 1387/39 Hrsz ingatlan telekmódosításáról

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

 

  1. A Diósd, Ipar utca 1387/39 hrsz.-ú ingatlan területén lévő víz és csatornahálózatot telekhatár áthelyezésével közterületre kívánja helyezni.
  2. A jelenlegi telekből 224,6 m2 nagyságú területet a változási vázrajnak megfelelően az  Éget - völgyi út közterületének hasonló nagyságú területére cseréli.
  3. A közüzemi víz tűzcsapját a közterületre kívánja kihelyezni.
  4. A területcsere és a tűzcsap kihelyezésének költségeit …………………. viseli ……………………. keretösszeg erejéig.
  5. Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt a jelen határozatban foglaltak végrehajtására.

 

Felelős: Bogó László polgármester, Dr. Lovász László jegyző

Határidő: 30 nap

 

Diósd, 2015. szeptember 01.

Bogó László

Polgármester

Az előterjesztés melléklete:              1 változási vázrajz

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény