+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2023-03-20

Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása villamos energia beszerzéséről

 

Az előterjesztés száma:      /2015

Az előterjesztést készítette: Bogó László                                  NYÍLT ülésen tárgyalandó!

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

 

Előterjesztés

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 2-iki rendkívüli ülésére a

Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása villamos energia beszerzéséről

 

Tisztelt Képviselőtestület!

 

A villamos energiáról szóló törvény (VET) értelmében 2003. január 1-től választhatnak kereskedőt vagy egyetemes szolgáltatót a fogyasztók. Ennek lényege, hogy a fogyasztók az energiakereskedőktől, a kereskedők a termelőktől szabadpiaci körülmények között szerezhetik be a vezetékes villamos energiát. A villamos energiát termelő erőművek ugyanilyen módon értékesítik a rendszerirányítók közreműködésével.

Az önkormányzati intézményeknek (oktatási intézmények, egészségügyi intézmények, stb.) külön-külön önálló energiavásárlóként történő megjelenése veszélyes, gyenge alkupozíciót kínáló megoldás. Elgondolkodtató, hogy az önkormányzat milyen felkészültséggel lépjen ki a tőkeerős szolgáltatókat felsorakoztató energiapiacra. Az önkormányzati intézményeknek együttesen, közbeszerzési tömörülésbe tagozódva van esélyük valódi alkupozíció, partneri viszony kialakítására. Ezzel realizálható méretgazdaságosságból adódó ún. árvezérlő funkció kiharcolására, relatív árelőny és nem tervezett költségmegtakarítás elérésére a jelenleg érvényes egyetemes szolgáltatói árakkal szemben.

Diósd Város Önkormányzata és intézményei nem rendelkeznek energia-kereskedelmi szervezettel. Az új modell számol az energetikai tanácsadó társaságok megjelenésével, amelyek szakmai támogatásával a megfelelő felkészültséggel nem rendelkező fogyasztó számára is megnyílik a lehetőség egy optimalizált energia szolgáltatási portfolió kialakítására. A villamos energia beszerzésénél a közbeszerzésekről szóló törvény előírásait kell betartanunk. A villamos energia beszerzésére közbeszerzési eljárást kell kiírni. A villamos energia közbeszerzési eljárás keretében történő beszerzése terén tapasztalatokkal nem rendelkezünk. A közbeszerzési eljárás különlegesen speciális voltára való tekintettel szükségszerű a beszerzés tárgya szerinti szakértelem biztosítása végett műszaki és jogi szakértő bevonása a közbeszerzési törvény előírásainak megfelelően.

Alábbi önkormányzatok már sikerrel léptek ki egyetemes szolgáltatásból a szabadpiacra villamos energia közbeszerzés útján. Sikeres közbeszerzéssel realizáltak nem tervezett, rövidtávon elért költség megtakarításokat az egyetemes szolgáltatói árakhoz képest több millió Ft. összegben, a szerződéses időszakra számolt fogyasztási mennyiség alapján.

  • Dabas Város Önkormányzat és intézményei – Villamos energia közbeszerzés

25% megtakarítás = 16,8 millió Ft.

 

  • Heves Megye Önkormányzata és intézményei – Villamos energia közbeszerzés

25% megtakarítás = 3,5 millió Ft.

 

  • Paks Város Önkormányzat és intézményei – Villamos energia közbeszerzés

26,5% megtakarítás = 8,5 millió Ft.

 

  • Tatabánya MJV Önkormányzata és intézményei – Villamos energia közbeszerzés

20% megtakarítás = 28, 4 millió Ft.

 

  • Eger MJV Önkormányzata és intézményei – Villamos energia közbeszerzés

18,9% megtakarítás = 44,2 millió Ft.

A jogszabályi változások miatt érdemes a közbeszerzési eljárást a Sourcing Hungary Kft. által szervezett önkormányzati csoport keretében megindítani. Csoportos közbeszerzés esetén egy szindikátusi szerződés aláírása szükséges, amellyel csatlakoznának a gesztor ajánlatkérőhöz - Isaszeg Város Önkormányzata - a 2016. és 2017. évi villamos energia beszerzésre. Ezen túl pedig egy egyedi megbízási szerződés aláírása szükségeltetik a lebonyolító Sourcing Kft. felé.

A villamos energia szabadpiaci megvásárlását Diósd Város Önkormányzata és intézményei összes fogyasztási helye vonatkozásában javasolom csoportos közbeszerzési eljárás lefolytatását teljes alapú villamos energia ellátásra vonatkozólag 2016. január 1-től 2017. december 31-ig tartó szerződéses időszakra. Kérem az előterjesztés megvitatását.

 

Kérem, az előterjesztés megtárgyalását, és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

 

Határozati javaslat:

 

…./2015. (IX. 2.) diósdi öh. a Diósd Város Önkormányzata 2016-2017. évi villamos energia beszerzéséről

 

Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy Diósd Város Önkormányzata és intézményei vonatkozásában a 2016-2017. villamos energia évre a mellékelt ajánlatok elfogadásaként az elfogadó nyilatkozatokat aláírja.

 

Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert ezt követően az energia kereskedelmi szerződések aláírására is.

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Jegyző

 

Diósd, 2015. augusztus 31.

 

                                                                                              Bogó László

                                                                                              Polgármester

 

Az előterjesztés mellékletek: 7 db

 

Az előterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi előírásokon túl nem kívánok senkit meghívni.

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény