3c)Beszámoló a jegyző közútkezelői hozzájárulások, valamint helyi rendelet alapján történő fakivágások átruházott hatáskörében meghozott döntéseiről 2021. november 1-től 2021. november 30-ig terjedő időszakra vonatkozóan