c) Rendelet-tervezet az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonos jogok gyakorlásáról