+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2023-03-20

Diósd Városért Díj 2015. évi odaítéléséről

 

 

Az előterjesztés száma: 6653

Az előterjesztést készítette: Huszár Henrietta                      ZÁRT ülésen tárgyalandó!

A határozati javaslat elfogadásához

egyszerű többség szükséges.

 

ELŐTERJESZTÉS

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-i soros ülésére,

a Diósd Városért Díj 2015. évi odaítéléséről

 

Tisztelt Képviselő-testület!

Diósd Városért Önkormányzat Képviselő-testülete a 8/1996. (V.30) számú önkormányzati rendeletében döntött a Diósd Városért Díj alapításáról.

Diósd Városért Díj adományozható azoknak a személyeknek, vagy közösségeknek, akik a város és természeti környezetének védelméhez áldozatos és kiemelkedő munkájukkal hozzájárultak, és ezzel a település fejlődését elősegítették.

A hivatalba összesen 3 db javaslat érkezett.

 

Javaslattevő neve: Sánta Endre – Paulus Sport Club elnök

Díjazott neve: Diósdi Barkácskör

Indokolás: „Raklapos akció”

 

Javaslattevő neve: Dr Batyalikné Papp-váry Sára

Díjazott neve: Baloghné Nagy Krisztina

Indoklás: „Több, mint 20 éve vezeti a diósdi Szent Gellért gyógyszertárat ahol a lakosság számára ingyenesen biztosítanak vérnyomás mérést, vércukor mérést, egyénre szabott dietétikai tanácsadást. A betegeket ellátják gyógyszerekkel kapcsolatos tanácsokkal.

Szorosan együttműködik a családorvosokkal.

Évek óta szervezi a városban a véradást a Magyar Vöröskereszttel együtt.

Több éve a városi gyermeknap aktív szervezője, segítője.

Egészségmegőrző programokban vesz részt.

A civil szervezeteket is támogatja.

Adományozásban, adománygyűjtésben is aktívan részt vesz.

Közösségért áldozatos munkát végez.”

 

Javaslattevő neve: Podráczkyné Szöllősi Mária (Diósdi Társaskör Elnöksége és Tagjai nevében)

Díjazott neve: Takács Ferenc

Indoklás: „A 2015 évben a „DIÓSD VÁROSÉRT” címre ajánlom TAKÁCS FERENC nyomdászmestert, restaurátort, a DIÓSDI TÁRSASKÖR alapító tagját, diósdi lakost, több kiállítás és rendezvény közreműködőjét, akinek óriási érdemei vannak a kialakulóban lévő u.n. DIÓSDI HELYTÖRTÉNETI KÖZGYŰJTEMÉNY tervek szerinti alapításában, és az alapot képező általa összegyűjtött „WÁGNER HAGYATÉK” összetartásában és kezelésében. Ezen az alapon elindulhatnak az utódok, hogy tovább gyűjtsék a különböző időkben korábban megtartott értékeket. (pl: RING féle hagyaték stb), és megfelelő formában és helyen kezeljék. Egyúttal megragadom az alkalmat, és kérem, hogy a ZENEISKOLA megalapításával kapcsolatos bővítések sorén ezt a lehetőséget is vegyék figyelembe.

 

Határozati javaslat:

 

.../2015. (VIII. 27.) diósdi öh. a Diósd Városért Díj 2015. évi odaítéléséről

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

A 2015. évben, áldozatos és kiemelkedő munkája elismeréseképpen

……………………………….. részére Diósd Városért Díjat adományoz.

 

Felkéri a polgármestert, hogy a Díj adományozásához a szükséges intézkedéseket tegye meg.

A Díj átadására minden évben a Szent Gellért Napok ünnepségsorozat keretei között kerül sor, a díjátadás tervezett időpontja 2015. szeptember 11.

 

 

Felelős: Bogó László polgármester, Dr Lovász László jegyző

Határidő: azonnal

 

Diósd, 2015. augusztus 19.

                                                                                                                     Bogó László

                                                                                                                    polgármester

 

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, a Közösségi és a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság illetékes.

A napirend megtárgyalásához a jogszabályi előírásokon túl mást nem kívánok meghívni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény