3) b Beszámoló a jegyző közútkezelői hozzájárulások, valamint helyi rendelet alapján történő fakivágások átruházott hatáskörében meghozott döntéseiről 2020. október 17-től 2021. augusztus 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan