+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2023-03-20

Virágos Diósdért Díj 2015. évi odaítéléséről

 

 

 

 

Az előterjesztés száma:           6199-3/2015.

 

Az előterjesztést készítette: Pákhné Fekete Alexandra                       ZÁRT ülésen tárgyalandó!

A határozati javaslat elfogadásához

egyszerű többség szükséges.

 

ELŐTERJESZTÉS

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-i ülésére,

a Virágos Diósdért Díj 2015. évi odaítéléséről

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 20/2001. (XI.01) számú önkormányzati rendeletében döntött a Virágos Diósdért Díj alapításáról és adományozásáról.

 

A Polgármesteri Hivatal felhívást intézett a lakosság felé, hogy amennyiben bárki ismer olyan előkertet, udvart, haszonkertet, utcaszakaszt, balkont, melynek tulajdonosa méltó lehet a Díj odaítélésére nevezését a Polgármester Hivatalhoz juttassa el. A felhívások alapján 9 nevezés érkezett. A Díj odaítéléséhez a bejárás és fotózás 2015. júliusban és augusztusban megtörtént, és ez alapján született döntés a helyezésekről. A jegyzőkönyv az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

 

A Díj átadására minden évben a Szent Gellért Napok ünnepségsorozat keretei között kerül sor, a díjátadás tervezett időpontja 2015. szeptember 11. napja.

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el az alábbi határozati javaslatot.

 

Határozati javaslat:

.../2015. (VIII. 27.) diósdi öh. a Virágos Diósdért Díj 2015. évi odaítéléséről

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

A 2015. évben a Virágos Diósdért Díjat az alábbi személyeknek adományozza

 

 

Lakótelepi kategóriában utca :

            I. helyezett                             SINKÓ FERENCNÉ

            II. helyezett

            III. helyezett                         

 

 

Balkon és terasz kategóriában

            I. helyezett                             ZAFÍR LÁSZLÓNÉ

            II. helyezett                            SOMOGYI FERENCNÉ

               III. helyezett

 

 

Utca kategória

            I. helyezett                             VÍGH MIHÁLYNÉ

            II. helyezett

            III. helyezett                         

 

 

Előkert kategória

 1. helyezett                          HORVÁTH ÁDÁM
 2. helyezett
 3. helyezett                         

 

 

Díszkert kategóriában

            I.  helyezett                            SÁRÁNICS MÁRIA

            II.  helyezett                           HERCZEG LAJOSNÉ

            III. helyezett             

 

 

Haszonkert kategóriában

 1. helyezett                     SÁNTHA MIHÁLYNÉ
 2. helyezett

            III.      helyezett                                            

 

Felkéri a polgármestert, hogy a Díj adományozásához a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

 

Felelős: Bogó László polgármester

Határidő: azonnal

 

Diósd, 2015. augusztus 18.

 

 

                                                                                  Bogó László

                                                                                  polgármester

 

 

 

Az előterjesztés véleményezésére a Diósd Város Önkormányzat Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottsága illetékes.

A napirend megtárgyalásához a jogszabályi előírásokon túl mást nem kívánok meghívni.

 

 

 

 1. sz. melléklet

 

JEGYZŐKÖNYV

 

 

Tárgy: A 2015. évi Virágos Diósdért címre jelentkezők számbavétele és helyszíni bejárás eredménye.

Készült: 2015. augusztus 17.-én 10 óra

Helye: Diósdi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

 

A korábban tett felhívás alapján a Virágos Diósdért címre 9 pályázat érkezett. 8 érvényes pályázat elbírálása történt meg a bejárás és fotózás alkalmával, 1 pályázó visszalépett.

A helyszíni szemle 2015. július és augusztus hónapban volt és ezek után alakult ki a jegyzőkönyvben javasolt sorrend:

 

Lakótelepi kategóriában utca

 1. helyezett               SINKÓ FERENCNÉ
 2. helyezett  
 3. helyezett  

 

Balkon és terasz kategóriában

 1. helyezett               ZAFÍR LÁSZLÓNÉ
 2. helyezett               SOMOGYI FERENCNÉ
 3. helyezett              

 

Utca kategória

 1. helyezett               VÍGH MIHÁLYNÉ
 2. helyezett  
 3. helyezett  

 

Előkert kategóriában

 1. helyezett               HORVÁTH ÁDÁM 
 2. helyezett              
 3. helyezett  

 

Díszkert kategóriában

 1. helyezett               SÁRÁNICS MÁRIA
 2. helyezett               HERCZEG LAJOSNÉ
 3. helyezett              

 

Haszonkert kategóriában

 1. helyezett               SÁNTHA MIHÁLYNÉ
 2. helyezett  
 3. helyezett              

 

A jegyzőkönyv mellékletét képezi a jelentkezők adatai táblázatban.

 

 

 

Diósd, 2015. augusztus 18.

Dr. Varga Dániel

  képviselő

 

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény