09- rendelet tervezet a közösségi együttélés szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről