10-Beszámoló a Diósdi Rendőrőrs 2019. évben végzett tevékenységéről