+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2023-03-20

a Diósdi általános iskolában indítandó zeneművészeti ág eszközszükségletéről

 

 

 

 

Az előterjesztés száma:                  /2015.

 

Az előterjesztést készítette: Bogó László                                Nyilt ülésen tárgyalandó!

A határozati javaslat elfogadásához

egyszerű többség szükséges.

 

ELŐTERJESZTÉS

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-i ülésére,

a Diósdi általános iskolában indítandó zeneművészeti ág eszközszükségletéről

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

A Képviselő-testület 2015. január 29-én megtartott ülésén a 21/2015. (I. 29.) diósdi öh. határozatában döntött a Diósdi Eötvös József Német Nemzetiségi Általános Iskola keretében megvalósuló önálló művészeti iskola alapításának támogatásáról.

 

A zeneművészeti ág beindításához szükséges kötelező minimális eszközöket és felszereléseket a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. melléklet 4. fejezete határozza meg.

 

A Diósdi Eötvös József Német Nemzetiségi Általános Iskola szakmai alapdokumentumába bekerült a klasszikus zenén belül az akkordikus tanszak (gitár), billentyűs tanszak (zongora), fafúvós tanszak (furulya, fuvola), részfúvós tanszak (trombita), vonós tanszak (hegedű), illetve a népzenén belül a pengetős tanszak (citera). A  20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet értelmében ezekhez a tanszakokhoz kell biztosítani a szükséges hangszereket, felszereléseket.

E rendelet értelmében a tanított hangszerből, hangszer fajtánként 1 db-ot köteles az iskola biztosítani tanári használatra, valamint számukra a hangszer tartozékokból (húr, vonószőr stb.) évente 1 garnitúrát a tanárok létszáma szerint. A tanított hangszerből tanulói használatra az adott hangszert tanulók 30 %-ának megfelelő számban kell biztosítani, kivéve a zongorát, orgonát, hárfát, valamint a súlya és mérete alapján kézi szállításra nem alkalmas hangszereket. Vonós hangszerek esetében elsősorban a kisebb méretű tanuló hangszereket, furulyánál 25 tanulónként 1 garnitúrát kell biztosítani.

Zongorából vagy pianínóból, lábzsámolyból, zongoraszékből a zeneoktatásra használt termenként 1-1 szerepel a kötelező tanszerek listáján.

 

A tervezett tanulói létszámot átnézve összesen 24 db tanulói hangszert kellene beszerezni a zongora/pianínó kivételével, és ehhez jönne még 8 db hangszer a pedagógusok számára, mint tanári hangszer.

 

Jelenleg az iskolában oktatás céljára 16 hangszer áll rendelkezésre, beszerezni szükséges további 19 hangszert.(Részletezés a melléklet szerint)

A 19 db hangszer beszerzési értékét Leszák Ferenc iskolaigazgató 1.242.000 forintban határozta meg, míg Sárközi Márta a KLIK Érdi Tankerületéből levelében felhívta a figyelmünket arra, hogy ezen eszközöket, olcsóbban is be lehetne szerezni. (Mellékletként csatolva).

 

Felhívom a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy lakossági felajánlásként 1 db zongorát kap is az iskola, aminek nekünk csak a szállítási költségét kellene megtéríteni.

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el az alábbi határozati javaslatot.

 

Határozati javaslat:

 

.../2015. (VIII. 27.) diósdi öh. a Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Diósdi általános iskolában indítandó zeneművészeti ág eszközszükségletéről

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 500.000 forintot biztosít a legszükségesebb hangszerek megvásárlására, ezen összeg a 2015. évi költségvetés következő módosításakor a tartalékkeret terhére legyen betervezve.

 

Felelős: Bogó László polgármester

Határidő: azonnal

 

Melléklet:

Klebesberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület levele

Diósdi Eötvös József Német Nemzetiségi Általános Iskola igazgatójának levele.

 

 

Diósd, 2015. augusztus 18.

 

 

                                                                                  Bogó László

                                                                                  polgármester

 

 

Az előterjesztésben foglaltakkal szemben törvényességi szempontból kifogást nem emelek:

 

 

 

                                                                                              Dr. Lovász László

                                                                                                      jegyző

 

Az előterjesztés véleményezésére a Diósd Város Önkormányzat Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottsága, a Kulturális és Közművelődési Bizottság illetékes.

 

A napirend megtárgyalásához a jogszabályi előírásokon túl mást nem kívánok meghívni.

 

 

 

 1. sz. melléklet

 

JEGYZŐKÖNYV

 

 

Tárgy: A 2015. évi Virágos Diósdért címre jelentkezők számbavétele és helyszíni bejárás eredménye.

Készült: 2015. augusztus 17.-én 10 óra

Helye: Diósdi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

 

A korábban tett felhívás alapján a Virágos Diósdért címre 9 pályázat érkezett. 8 érvényes pályázat elbírálása történt meg a bejárás és fotózás alkalmával, 1 pályázó visszalépett.

A helyszíni szemle 2015. július és augusztus hónapban volt és ezek után alakult ki a jegyzőkönyvben javasolt sorrend:

 

Lakótelepi kategóriában utca

 1. helyezett               SINKÓ FERENCNÉ
 2. helyezett  
 3. helyezett  

 

Balkon és terasz kategóriában

 1. helyezett               ZAFÍR LÁSZLÓNÉ
 2. helyezett               SOMOGYI FERENCNÉ
 3. helyezett              

 

Utca kategória

 1. helyezett               VÍGH MIHÁLYNÉ
 2. helyezett  
 3. helyezett  

 

Előkert kategóriában

 1. helyezett               HORVÁTH ÁDÁM 
 2. helyezett              
 3. helyezett  

 

Díszkert kategóriában

 1. helyezett               SÁRÁNICS MÁRIA
 2. helyezett               HERCZEG LAJOSNÉ
 3. helyezett              

 

Haszonkert kategóriában

 1. helyezett               SÁNTHA MIHÁLYNÉ
 2. helyezett  
 3. helyezett              

 

A jegyzőkönyv mellékletét képezi a jelentkezők adatai táblázatban.

 

 

 

Diósd, 2015. augusztus 18.

Dr. Varga Dániel

  képviselő

 

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény