+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2023-12-04

a rágcsálóirtási munkálatok ellátásáról

 

Az előterjesztés száma:  3182- 3  / 2015

Az előterjesztést készítette: dr Varga Edina                                   Nyílt ülésen tárgyalandó!

                                                                                A határozati javaslat elfogadásához

                                         egyszerű többség szükséges.

 

ELŐTERJESZTÉS

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus hó 27 . napján tartandó ülésére, a rágcsálóirtási munkálatok ellátásáról

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13 § (1) alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat a környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás).

 

  A rágcsálóírtási tevékenységet  az

-  Egészségügyről szóló CLIV tv. 73 §- a,

- a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet, illetve a 

- fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet vonatkozó előírásainak betartásával kell ellátni.

 

Az első féléves rágcsálóirtási munkálatok elvégzésre kerültek, azonban a szerződések lejártak, a zavartalan feladatellátás érdekében új árajánlatok bekérése volt szükséges.

 

Több vállalkozótól (Pest Controll Bt,  Combi Kft, Bábolna – Bio Kft, Arzén Kft, Komplex – Tox  Kft, dr Rónai Zsófia, Szákom Kft., Rónai György ) kértünk árajánlatot az alábbi területekre:

 

- Polgármesteri Hivatal épülete: (652 m2)

- Egészségház épülete: (639 m2)

-  általános iskola két épülete: (494 m2, 2611 m2)

-  óvoda három épülete, (708 m2, 440 m2, 958 m2)

-  bölcsőde épülete (753 m2)

- Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár : (műv. ház: 197 m2, könyvtár: 106 m2, sporttelep: 1068 m2, tájház: 138 m2)

 

illetve egyes közterületek: lakótelep 25 ezer m2 területe 40 db csatornaszemmel, patak part menti területek : 30 ezer m2, Törökbálinti határút Meggyes utca környéke  8,9 ezer m2 és a 8. db szelektív hulladékgyűjtő konténernek a környéke

 

 

 5 db árajánlat érkezett:

 

 • Pestcontrol  Kft. árajánlata : rágcsálóírtás valamennyi megadott közterületen és intézményben :  780.000,- Ft + Áfa / év
 • Combi Kft. ajánlata : rágcsálóírtás valamennyi megadott közterületen és intézményben :  700.000,- Ft + Áfa / év
 • dr. Rónai Zsófia árajánlata: rágcsálóírtás valamennyi megadott közterületen és intézményben 686.000,- Ft /év (Áfa mentesen)
 • Kertész Elemérné egyéni vállalkozó: rágcsálóírtás valamennyi megadott közterületen (645.000,- Ft / év Áfa mentesen), és intézményben (137.664,- Ft /év Áfa mentesen) : összesen 782.664 / év (Áfa mentesen)
 • Rónai György gázmester ajánlata: rágcsálóírtás valamennyi megadott közterületen és intézményben :  bruttó  675.000,- Ft  / év

 

 

Az részletes ajánlatok, a felhasznált anyagok adatai, valamint a működési engedélyek másolatai jelen előterjesztés mellékletét képezik.

 

A feltüntetet összegek éves díjak, tartalmazzák az évi kétszeri irtást (tavasszal és ősszel), rendszeres ellenőrzést, a tárgyévre szóló teljes körű garanciát, illetve dokumentálást.

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékletek áttekintését követően az előterjesztést vitassa meg, és fogadja el a határozati javaslatot.

 

Határozati javaslat:

 

………/2015 (VIII.27. ) diósdi öh.  a rágcsálóirtási munkálatok ellátásáról

 

 

Diósd  Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

 

 

 1. Diósd alábbi intézményeiben: Polgármesteri Hivatal épülete: (652 m2), Egészségház épülete: (639 m2), Diósdi Eötvös Jözsef Német Nemzetiségi Általános Iskola két épülete: (494 m2, 2611 m2), Dió óvoda három épülete, (708 m2, 440 m2, 958 m2), Zöldfa bölcsőde épülete (753 m2), Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár épületei: (műv. ház: 197 m2, könyvtár: 106 m2, sporttelep: 1068 m2, tájház: 138 m2,
 2. és alábbi közterületein: lakótelep 25 ezer m2 területe 40 db csatornaszemmel, patak part menti területek : 30 ezer m2, Törökbálinti határút Meggyes utca környéke  8,9 ezer m2 és a 8. db szelektív hulladékgyűjtő konténernek a környéke,
 3.  történő rágcsálóirtási munkálatok ellátásával megbízza ………………… időtartamra a……………………………………………….
 4. az árajánlatában szereplő  ………………………..összegű megbízási díj ellenében.
 5. A rágcsálóirtási munkálatok ellátását Diósd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.26.) számú rendeletében foglaltaknak megfelelően az egyéb szolgáltatás keret terhére kívánja finanszírozni.
 6. Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.

 

 

Felelős: Bogó László polgármester, dr. Lovász László  jegyző

Határidő: szerződéskötés 30 nap

 

 

Diósd, 2015. augusztus hó 19.     

 

                                                                     

                                                                                                                                 Bogó László

                                                                                                                          polgármester

 

 

Az előterjesztés melléklete:

 • árajánlatok
 • felhasznált anyagok adatai
 • működési engedélyek

 

 

 

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat ellenőrző Bizottság illetékes.  Az előterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi előírásokon túl tanácskozási joggal nem javasolok senkit meghívni.

 

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény