+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2023-03-20

tervezői megbízás a volt TIGÁZ irodaház iskolává történő átalakításával kapcsolatban

 

Az előterjesztés száma:  …/2015                                            Nyílt ülésen tárgyalandó!

Az előterjesztést készítette: Bogó László                                              A határozati javaslat elfogadásához

                                                                                               egyszerű többség szükséges.

 

 

ELŐTERJESZTÉS

 

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő testületének 2015.   augusztus 27.-i ülésére,

tervezői megbízás a volt TIGÁZ irodaház iskolává történő átalakításával kapcsolatban

 

Tisztelt Képviselőtestület,

 

A képviselő testület 2015 Június 24.-én írt ki döntéselőkészítő pályázatot a TIGÁZ iroda és melléképületére. A pályázatra 6 pályamű érkezett be. a bíráló bizottság 3 pályaművet választott ki közülük, akiket 60-60 eFt-os díjban részesítettünk. A szakmai zsűri értékelésekor a  Építész Kamara delegáltja részéről elhangzott vélemény alapján az egyes terveknél lehet szakmai /oktatási, műszaki / javaslatok alapján pontosítani a terveket a végleges formájuk előtt.

Az első 3 pályázatot ezt követően szakmai véleményezésre elküldtük, mint oktatási mint műszaki szempontok alapján kértük ki a véleményeket. E mellett a tervezőktől kértünk egy tájékoztatást, hogy mennyi idő alatt , milyen ütemben és milyen értékben tudják elkészíteni a terveiket. Melléklejük az anyagokat.

 

A terveknél értékelésénél több szempontot kell  figyelembe vennünk, ezek a következők;

 • tervek mennyire felelnek meg az oktatási szempontoknak,
 • a tervek kivitelezhetőségének az ideje- kivitelezési idő,
 • a tervek elkészítésének az ideje, engedélyezési terv, kiviteli terv,
 • kivitelezési, tervezési költségek,

  

Az értékelésekből kitűnik, hogy a műszaki megoldások között a kiviteli időben, kiviteli költségekben eltérések vannak.  Mind a 3 kiviteli céggel konzultáltunk a beadott terveikkel kapcsolatosan. Beszéltünk az oktatási szempontokat értékelő iskola igazgatójával, a Érd területi KLIK vezetőjével. Műszaki ellenőrünktől is megkértük a véleményt.

 

Ezek lapján készítettünk egy összesítést. Az összesítésben, mellékletekben látható a 3 tervezői iroda összehasonlítása. A terveket kiküldtük.

 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet hozza meg döntését.

 

 

 

Határozati javaslat:

 

…/2015. (         ) diósdi öh.

tervezői megbízás a volt TIGÁZ irodaház iskolává történő átalakításával kapcsolatban.

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő Testülete:

 

1., Diósd Város Önkormányzata a TIGÁZ irodaház iskolává történő átalakítására kiírt  ötletpályázatának első 3 tervei közül a……………………………  tervét választja ki.

 

2., Felkéri a Polgármestert, hogy a …………………………….. kösse meg a tervezői feladatokra a szerződést az alábbiak szerint;

 

 • engedélyezési terv elkészítése:       2015……..      -ig       …………… Ft
 •  

 

3.,A tervezéshez szükséges alapadatokat, méréseket, a tervezéshez szükséges műszaki dokumentációt a Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Műszaki irodája szerezze be készíttesse el.

 

 1.  Képviselő Testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés elkészítésével és aláírásával. 

 

 

Felelős: Bogó László polgármester, Jegyző

Határidő: 2015.szeptember 15.

                                                                      

                                                                                                                                                                      Bogó László

                                                                                                                        polgármester

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                   Az előterjesztésben foglaltakkal szemben törvényességi szempontból kifogást nem emelek:

 

                                                                                                         Dr. Lovász László

                                                                                                                           jegyző

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Mellékletek:

 1. ajánlatok,
 2. műszaki véleményezés
 3. szakmai véleményezés
 4. bemutatkozó anyagok

 

 

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság és a  Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

 

Az előterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi előírásokon túl tanácskozási joggal nem javasolok senkit meghívni.

 

 

 

 

 

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény