+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2023-03-20

a DTC Egyesület szerződésének módosításáról

 

Az előterjesztés száma: ……/2015                                                    Nyílt ülésen tárgyalandó!

Az előterjesztést készítette: Bogó László                                         A határozati javaslat elfogadásához

                                                                                               egyszerű többség szükséges.

 

ELŐTERJESZTÉS

 

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő testületének 2015. augusztus 27-i ülésére,

a DTC Egyesület szerződésének módosításáról

 

Tisztelt Képviselő Testület!

 

A Képviselő Testület a 127/2015. (IV. 15.) önkormányzati határozatában döntött a DTC Egyesület értéknövelő beruházásai vonatkozásában indított könyvvizsgálói vagyonértékelésről. A  könyvvizsgálóval kötött megállapodás alapján a műszaki ellenőr a DTC Egyesület 2012. június 22-től eszközölt beruházásait a helyszínen megtekintette és felmérte. Az igazságügyi szakértő áttekintette az önkormányzat, és a DTC Egyesület között eddig létrejövő valamennyi dokumentációt (pl.: műszaki leírásokat, tervrajzokat, tervdokumentációkat, állapotfelméréseket, stb.). Az igazságügyi műszaki ellenőr megállapításait a könyvvizsgáló  elfogadta.

 

A DTC Egyesület értéknövelő beruházásainak önkormányzati könyvekbe történő bevezetése adómentes eljárással történhet ( nyilatkozatok alapján ). Ez mind jogilag, mind pénzügyileg kiemelkedő fontosságú. A könyvvizsgálói jelentésben foglaltak alapján a DTC Egyesület elnökét megkeressük egyeztetés céljából. A jelentés tükrében a fennálló bérleti szerződés módosításra, pontosításra kerül.  

 

Az Önkormányzat a szerződés módosításnál figyelembe vette saját pénzügyi lehetőségeit és szem előtt tartotta a Sportközpont működtetésének feltételeit. Ezért a rezsiköltségek jelentős hányadát továbbra is magára vállalja az Önkormányzat a versenysport tevékenység, valamint a tömegsport tevékenység folyamatos bővítése érdekében. Az önkormányzat nem tudja tovább finanszírozni a 4 fő foglakoztatását is a Sportközpontban, ami 8-9 millió Ft / év költséget jelentett.

 Ennek részbeni kompenzálásaként a 12millió Ft / év bérleti díjat 6 millió Ft / évre mérsékli.

Az önkormányzat hangsúlyt fektet a lakossági-tömegsport időpontok bővítésére és biztosítására, ezt külön hónapokra – hetekre - napokra lebontva rögzítjük. A közösségi helységek használatát is ( klubhelység, tükör terem ) a civil szervezeteknek vagy önkormányzat által támogatott szervezeteknek, egyesületeknek, felmerülő lakossági igényeknek szeretnénk időpontot biztosítani, mivel a Sportközpont egész működtetését átadjuk a büfével együtt.

A szerződés megkötése során meghatározásra kerül a készülő Sportkoncepcióban megfogalmazandó az egész várost, minden korosztály igényét érintő sportolási lehetőségek biztosítása, bővítése. Ennek érdekében pontosítani kell a pályahasználat, termek használati idejét, kihasználtságát.

 

A szerződés megkötésének időtartama meghatározásánál azt kívánjuk szem előtt tartani, hogy az Önkormányzat belátható időre köteleződjön csak el, természetesen ez nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy a jó együttműködés alapján a szerződés ne folytatódhasson a város sportéletét meghatározó  DTC-vel.    

 

Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy ezek  áttekintése után az előterjesztést vitassa meg, és fogadja el az alábbi határozati javaslatot:

 

Határozati javaslat:

 

…/2015. (VIII.27.) diósdi öh.

a DTC Egyesület szerződésének a módosításáról

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő Testülete:

 

 1. A Képviselő Testület a 127/2015.(IV.15.) önkormányzati határozatban elfogadott könyvvizsgálói jelentés alapján megállapított a DTC által megvalósított 60.948.888.-Ft ( hatvanmilliókilencszáznegyven-nyolcezernyolcszáznyolcvan forint ) beruházás átvezetésre kerüljön az önkormányzat könyveibe.
 2. A DTC-vel kapcsolatos a szerződés módosításánál az önkormányzat a következő célokat tűzi maga elé: a Sportközpont minél szélesebb hasznosítása a diósdi lakosság számára, az új Diósdi Sportkoncepció kidolgozásával  a mai igényekhez igazodó Sportközpont fejlesztése.
 3. A DTC-vel  kapcsolatos a szerződés módosításnál az önkormányzat a következőket főbb prioritásokat fogalmazza meg;
 • lezárja és beszámítja a DTC beruházásaiba a rezsi tartozásit,
 • Sportközpont rezsi költségeit 5 millió Ft/ év erejéig fedezi,
 • a bérleti díjat 6 millió Ft / évre módosítja 2016 január 1-től,
 • 4 fő bérét nem tudja vállalni,
 • a Sportközpont teljes működtetését átadja, büfével együtt,
 • szerződést 5 évre köti úgy, hogy a felmondási idő 180 nap, nem érintheti a bajnoki szezont,
 • rögzíti a tömegsportra használható időpontokat a műfüves pályára, ill. egyéb rendezvényekre, sportprogramokra felhasználható időt/ napokat és teremhasználatot a civil szervezeteknek vagy egyéb közösségi rendezvények céljára,
 • Spotkoncepcióból adódóan a Sportközpontban fejlesztéseket végezhet a nem használt területeken  és az  épület tetején.
 1. Diósd Város Önkormányzata kinyilvánítja, hogy a Sportközpontot az elkövetkező legalább 20 évben a diósdiak sportolási igényeihez igazodva kívánja fenntartani és fejleszteni.
 2. A Képviselő Testület felkéri a Polgármestert, hogy a szerződést a 4. pont prioritásai alapján kösse meg a szerződést a DTC számára szeptember 30.-ig.

 

 

Felelős: Bogó László polgármester

Határidő: 2015.szeptember 15.

                                                                      

                                                                                                                                                                      Bogó László

                                                                                                                        polgármester

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                          

 

                   Az előterjesztésben foglaltakkal szemben törvényességi szempontból kifogást nem emelek:

 

                                                                                                         Dr. Lovász László

                                                                                                                           jegyző

                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Mellékletek:

 1. szerződés tervezet

 

 

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság és a  Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

 

Az előterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi előírásokon túl tanácskozási joggal nem javasolok senkit meghívni.

 

Diósd, 2015. augusztus 18.

 

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény