+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-04-16

másodállásos járőrszolgálat támogatásáról

Az előterjesztés száma: 1146 – 4 /2015

Az előterjesztést készítette: dr Varga Edina                                   

Nyílt ülésen tárgyalandó!

       A határozati javaslat elfogadásához

egyszerű többség szükséges.

 

ELŐTERJESZTÉS

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2015. augusztus hó 27 . napján tartandó ülésére, másodállásos járőrszolgálat támogatásáról

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

 

Pintér Lajos rendőr alezredes, Érdi Rendőrkapitányság vezető, illetve Somodi Sándor rendőr őrnagy, Diósdi őrsparancsnok azzal kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy a szabadidős rendőri járőrszolgálatot a korábbi időszakhoz hasonlóan támogatásban részesítse, a 2015. augusztus hó 10 – 2016. február hó 10. közötti időszakban.

 

A kérelemben leírják, hogy az elmúlt időszak tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a gyalogos járőrszolgálat ezen, módja elősegítette a „látható rendőrség” megjelenését a településen. A településen élő állampolgároktól kizárólagosan pozitív visszajelzéseket kaptak tevékenységük során, mivel az alapvető szolgálati feladataikon kívül külön feladatokat is el tudnak látni.

 

A járőrszolgálatot napi 4 órában, hetente 2- 5 alkalommal kívánják megvalósítani, mely a kérelemben megjelölt időszak esetében összesen 113 nap szolgálatot jelent, melynek óradíja bruttó 2200,- Ft /óra,  ez összesen – napi 4 órával, összesen 113 nappal számolva – bruttó 994.400,- Ft.

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és döntsön az alábbi határozati javaslatok közül.

 

 

„A”  Határozati javaslat:

 

.../2015. ( VIII.27.)  diósdi öh. a másodállásos járőrszolgálat támogatásáról

 

Diósd Város Önkormányzat képviselő-testülete:

 

  1. Támogatja a másodállásos járőrszolgálat működését Diósdon 2015. augusztus  hó 10. – 2016. február  hó 10. közötti időszakban, napi 4 óra  időtartamban bruttó 2200,- Ft /óra díjazás ellenében, 113 nap szolgálattal számolva összesen  bruttó 994.400,- Ft, azaz Kilencszázkilencvennégyezer-négyszáz Ft összeg erejéig.
  2. Az támogatás költségeit Diósd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.26.) számú rendeletében foglaltaknak megfelelően az  önkormányzati bér és járulékkeret  terhére kívánja finanszírozni.
  3. Felkéri a Hivatalt, hogy a szükséges összeget a 2016. évi költségvetésbe tervezze be.
  4. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

 

 

Felelős: Bogó László Polgármester, Dr. Lovász László jegyző

Határidő: értesítés 8 napon belül, szerződéskötésre 30 nap

 

 

„B”  Határozati javaslat:

 

.../2015. ( VIII.27.)  diósdi öh. a másodállásos járőrszolgálat támogatásáról

 

Diósd Város Önkormányzat képviselő-testülete:

 

.

  1. Az önkormányzat gazdasági helyzetére való tekintettel a másodállásos járőrszolgálatot nem tudja támogatni
  2. Felkéri a Hivatalt, hogy az őrsparancsnokot a döntésről értesítse.

 

 

Felelős: Bogó László Polgármester, Dr. Lovász László jegyző

Határidő: értesítés 8 napon belül

 

 

Diósd, 2015. augusztus hó 18.

 

                                                                                              Bogó László

                                                                                              Polgármester

 

 

 

Az előterjesztés melléklete:

  • kérelem

 

 

 

 

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat ellenőrző Bizottság illetékes.  Az előterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi előírásokon túl Pintér Lajos rendőr alezredes, Érdi Rendőrkapitányság vezetőt, és  Somodi Sándor rendőr őrnagy, őrsparancsnokot  kívánom meghívni.

 

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény