+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2023-12-04

településrendezési eszközök módosításának programját alkotó igények elfogadására

Ügyiratszám: _ _-_/2015

NYÍLT ülésen tárgyalandó.
A határozati javaslat  elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Az előterjesztést készítette: Farkas Zsolt városi főépítész

Előterjesztés

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján tartott ülésére

 

településrendezési eszközök módosításának programját alkotó igények elfogadására

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

Diósd Város településrendezési eszközeinek folyamatban lévő módosítási programja a 2014ben indult folyamat programjának változásai, és változtatások érdekeltjeivel, illetve társadalmi lefolytatott egyeztetések során mostanra letisztult. Az egyeztetési folyamatban tisztázott igények az folyamatot elindító eredeti településfejlesztési döntéshez képest kisebb-nagyobb mértékben eltértek, vagy megszűntek a korábbi szándékokhoz képest, illetve néhány új is bekerült, amely szándékok a Képviselő-testület támogatását két kivétellel már egyedileg is megkapták.

 

Diósd Város folyamatban lévő településrendezési eszközeinek módosítási programját alkotó igénylistában a július 16-i döntések után maradt két olyan, amelyek szakmai alapon nem dönthetők el. Az igények jóváhagyása, részleges jóváhagyása vagy elutasítása a település képviselő-testületének a településfejlődés irányára vonatkozó egyedi döntését igényli, ami végül igények mögötti fejlesztési szándékok erősítését, illetve gyengítését eredményezheti.

 

Az eldöntésre váró témák a következők:

 1. Bölcsőde alatti (Szamos utca melletti) részen a kérelmezett telek újraosztás.
  • Javaslat – 2015. július 16-ra: A telek újra osztás elfogadása a jelenlegi önkormányzati földrészlet területének megfelelő – kedvezőbben beépíthető – új önkormányzati tulajdonba kerülő telek kialakítása esetén!
  • Indoklás – 2015. július 16-ra: Védjük, illetve növeljük az önkormányzati tulajdon értékét.

 

Ezzel kapcsolatosan döntött a testület és a következő határozatot hozta:

 

„Diósd Város Képviselő-testülete elfogadja a Bölcsőde alatti (Szamos utca melletti) részen a kérelmezett telek újra osztást a jelenlegi önkormányzati földrészlet területének megfelelő új önkormányzati tulajdonba kerülő telek kialakítása esetén.”

 

A mostani telektulajdonosokkal való egyeztetés után kiderült, hogy a kezdeti egyeztetés óta a testület szándéka és az ottani tulajdonosok szándéka jelentősen eltér, így a határozatot végrehajtani nem tudjuk.

 • Javaslat – 2015. augusztus 27-re: Ebből kifolyólag a szabályozási vonal levételét javasoljuk,
 • Indoklás – 2015. augusztus 27-re: A telekalakítások így nem jelentenek kényszert az önkormányzat számára.

 

 1. Az OTP-t képviselő Balansz Ingatlan Alap javaslatai az Árpád-házi lakópark beépítésére vonatkozóan:

A Vt-8 övezetbe tartozó 138/180. hrsz. alatti ingatlan területének felosztása 7 telekre és közterületre az íves oldal közepéről induló 'átlós' zsákutcával. A feltáró út becsatlakozásánál kialakítható teresedésen alakulhat ki az áthelyezésre kerülő buszvégállomás érdekében. Az előírt zöldterületek az egyes telkeken belül lennének biztosítva.

 • Javaslat: A jelenlegi beépítési hely törlésével a jelenlegi szabályozás feloldása és az érdekelt beépítési javaslata alapján és finanszírozásával egy részleges szabályozási terv készíttetése.
 • Indoklás: A jelenlegi módosítási folyamat már nem tudja befogadni a telekosztás áttervezési igényét, de a lehetőséget nyitva akarjuk hagyni az érdekelt számára – a területre vonatkozó beépítési terv és részleges szabályozás elkészíttetése finanszírozásának vállalásával.

 

 

A Balansz Ingatlan Alappal történt tárgyalások alapján a többi terület rendezésével kapcsolatban nem tudtunk megegyezni, így az Alap elállt a többi – Lke-13, -14 és 15 építési övezetek előírásainak módosítására vonatkozó – kéréseitől, így a jelenlegi előírások maradnak az övezetekre. A 138/180. hrsz. alatti, Vt-8 övezetbe tartozó földrészlet beépítésére vonatkozóan viszont a korábbi építési hely törlésével lehet a jelenlegi kötöttséget feloldani.

 

 

A jóváhagyásra váró témák a településtervező által a végleges program szerint kidolgozott, és a döntés megalapozásához az előterjesztéshez mellékelt 'államigazgatási egyeztetési dokumentáció' tervlapjain és leírásaiban kerültek rögzítésre:

 

 • Településszerkezeti terv – módosító tervlap – a módosításra kerülő területfelhasználások, infrastrukturális elemek ábrázolásával
 • Településszerkezeti terv leírás – módosítás – a módosításra kerülő területfelhasználás változások és infrastrukturális elemek szöveges leírásával, előbbiek területi kimutatásával
 • Helyi Építési Szabályzat – módosító rendelet – a módosításra kerülő építési előírás változások rendelkezéseivel
 • Szabályozási terv – módosító tervlapok – a módosításra kerülő szabályozások ábrázolásával

 

 

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság és a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

 

Az előterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi előírásokon túl tanácskozási joggal egyéb érintettet nem kívánok meghívni.

 

 

A fentiek ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a következők jóváhagyására!

 

 

Határozati javaslat 1.:

 

_ _/2015. (VII. 16.) diósdi öh. a településrendezési eszközök módosításának programját alkotó igények elfogadására

 

 1. Diósd Város Képviselő-testülete visszavonja a _ _/2015. (VII. 16.) öh. határozatának _ . pontját a Bölcsőde alatti (Szamos utca melletti) részen a kérelmezett telek újra osztásával kapcsolatosan. A korábban elhatározott szabályozást ezzel megszünteti.

 

 1. Diósd Város Képviselő-testülete elfogadja az OTP-t képviselő Balansz Ingatlan Alap javaslatai az Árpád-házi lakópark beépítésére vonatkozóan:

A Vt-8 övezetbe tartozó 138/180. hrsz. alatti ingatlan területén a jelenlegi beépítési hely törlésével a jelenlegi szabályozás feloldását és az érdekelt beépítési javaslata alapján és finanszírozásával egy részleges szabályozási terv készíttetését.

 

 

Diósd, 2015. augusztus 27.

 

 

Bogó László

polgármester

 

 

Határozati javaslat 2.:

 

_ _/2015. (VIII. 27.) diósdi öh. a

településrendezési eszközök módosításának végleges programjának az 'államigazgatási egyeztetési dokumentációban' összegzett elfogadására

 

 

 1. Diósd Város Képviselő-testülete támogatja és elfogadja a REND-ENG-TERV Építész Iroda Kft. által az előzetesen lefolytatott egyeztetések alapján Diósd Város településrendezési terveinek módosításához elkészített és mellékelten előterjesztett  'államigazgatási egyeztetési dokumentációban' rögzített településfejlesztési szándékokat.

 

 1. Diósd Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a településrendezés terv módosítási folyamat vonatkozó jogszabály szerinti soron következő – államigazgatási egyeztetési – szakaszát indítsa el.

                Határidő: 2015. szeptember 15.

 

 

Diósd, 2015. augusztus 27.

 

 

Bogó László

polgármester

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény